Det er gøy å jobbe med oppgaver sammen. Vi blir bedre kjent med hverandre, og det er mer motiverende enn å høre på en foredragsholder.

Verneombud

Bli med på praktisk opplæring i Oss og vårt

IA-bransjeprogram sykehjem inviterer til praktisk opplæring i bruk av verktøyet. Du får en innføring i prosessen og metodene, og trener på å gjennomføre det.

Lenkeblokk Icon Meld deg på her

Om Oss og vårt

I Oss og vårt jobber personalet sammen gjennom fire verksteder for å sette ord på utfordringer de opplever i sin hverdag, skape skreddersydde løsninger, og teste hva som virker. Verkstedene hjelper virksomheten eller avdelingen å identifisere utfordringer i arbeidsmiljøet, og skape og prøve ut løsninger sammen. Resultatet er løsninger som de ansatte har eierskap til, og som treffer de utfordringene medarbeiderne selv synes er viktige å ta tak i.

Lenkeblokk Icon Introduksjon til Oss og vårt (PDF)

Starte

Før det første verkstedet har HMS-gruppen et eget arbeidsmøte som heter Starte. I dette møtet blir HMS-gruppen kjent med Oss og vårt og planlegger hvordan de skal gjennomføre prosessen på sykehjemmet. Målet er å skape en felles forståelse for hvorfor og hvordan vi skal jobbe med arbeidsmiljø, at alle vet hvordan de blir involvert og at vi har en tydelig plan for gjennomføringen.

Lenkeblokk Icon Starte Veileder (pdf) Lenkeblokk Icon Starte Arbeidsark (pdf)

Utforske

I Utforske-fasen blir vi kjent med hverandre og hvordan vi har det på jobb ved å sette ord på positive sider ved arbeidsmiljøet, og det vi synes er utfordrende. Sammen velger vi ut det som er viktigst å gjøre noe med. Målet er å identifisere utfordringer og velge hvilke vi skal jobbe med videre.

Lenkeblokk Icon Utforske Veileder (pdf) Lenkeblokk Icon Utforske Arbeidsark individuell (pdf) Lenkeblokk Icon Utforske Arbeidsark gruppe (pdf)

Utdype

I Utdype-fasen går vi dypere inn i de valgte utfordringene. Målet er å gjøre dem konkrete, spesifikke og håndterlige. Da er de et godt utgangspunkt for arbeidet med å lage ideer til løsninger i neste fase.

Lenkeblokk Icon Utdype Veileder (pdf) Lenkeblokk Icon Utdype Arbeidsark (pdf)

Skape

I Skape-fasen jobber vi kreativt med å skape mange idéer. Vi peker ut idéene vi har størst tro på, og foreslår konkrete løsninger. Målet er å samles om løsningsforslag som kan testes ut.

Lenkeblokk Icon Skape Veileder (pdf) Lenkeblokk Icon Skape Arbeidsark (pdf)

Teste

I Teste-fasen følger vi opp testingen av løsningsforslagene og vurderer hvor godt de har virket. Målet er å lære og støtte hverandre i å finne løsninger som bedrer jobbhverdagen.

Lenkeblokk Icon Teste veileder (pdf) Lenkeblokk Icon Teste Arbeidsark (pdf)
Det er lett å være med på å klage på det som ikke fungerer. Men viktig at alle er med på å finne ut av hva vi skal gjøre. Vi er ikke sterkere enn den gjengen som står sammen Sykehjemsleder

Oss og vårt bygger på metoder fra tjenestedesign og er utviklet av Halogen AS som en del av IA-bransjeprogram sykehjem i 2022. Verktøyet er utviklet gjennom samskaping og stegvis, praktisk utprøving i sykehjem over hele landet, og ble oppdatert i 2024.

Lenkeblokk Icon Rapport IA-bransjeprogram sykehjem - Tjenestedesign for en bedre arbeidshverdag (pdf)