Det er gøy å jobbe med oppgaver sammen. Vi blir bedre kjent med hverandre, og det er mer motiverende enn å høre på en foredragsholder.

Verneombud

Om Oss og vårt

I Oss og vårt jobber personalet sammen gjennom fem verksteder for å sette ord på utfordringene, skape skreddersydde løsninger, og teste hva som virker. Verkstedene hjelper virksomheten eller avdelingen å identifisere utfordringer i arbeidsmiljøet, og skape og prøve ut løsninger sammen. Resultatet er lokalt utviklede og forankrede løsninger, som treffer utfordringene medarbeiderne selv synes er viktige å ta tak i.

Starte

I starte-fasen planlegger HMS-gruppen prosessen og informerer personalet om hva som skal skje. Målet er en felles forståelse for hvorfor vi gjør dette, at alle vet hvordan de blir involvert og at vi har en tydelig plan for gjennomføringen.

Lenkeblokk Icon Starte Veileder (pdf) Lenkeblokk Icon Starte Arbeidsark individuell A4 (pdf) Lenkeblokk Icon Starte Arbeidsark gruppe A3 (pdf)

Utforske

I Utforske-fasen blir vi kjent med hverandre og hvordan vi har det på jobb ved å sette ord på positive sider ved arbeidsmiljøet, og det vi synes er krevende. Sammen velger vi ut det som er viktigst å gjøre noe med. Målet er å identifisere utfordringer og velge hvilke det skal jobbes med videre.

Lenkeblokk Icon Utforske Veileder (pdf) Lenkeblokk Icon Utforske Arbeidsark individuell A4 (pdf) Lenkeblokk Icon Utforske Arbeidsark gruppel A3 (pdf)

Utdype

I utdype-fasen går vi dypere inn i de valgte utfordringene. Målet er å gjøre dem konkrete, spesifikke og håndterlige. Da er de et godt utgangspunkt for arbeidet med å lage ideer til løsninger i neste fase.

Lenkeblokk Icon Utdype Veileder (pdf) Lenkeblokk Icon Utdype Arbeidsark A4 (pdf) Lenkeblokk Icon Utdype Arbeidsark gruppe A3 (pdf)

Skape

I skape-fasen jobber vi kreativt med å skape mange idéer. Vi peker ut idéene vi har størst tro på, og bygger dem ut til konkrete løsninger. Målet er å samles om løsningsforslag som kan testes ut i neste fase.

Lenkeblokk Icon Skape Veileder (pdf) Lenkeblokk Icon Skape Arbeidsark gruppe A3 (pdf)

Teste

I teste-fasen planlegger vi hvordan løsningsforslaget skal testes. Deretter gjennomfører vi testen, og vurderer sammen hvor godt det har virket.  Målet er å planlegge, organisere, gjennomføre og evaluere tester for å finne løsninger som bedrer jobbhverdagen.

Lenkeblokk Icon Teste Veileder (pdf) Lenkeblokk Icon Teste Arbeidsark individuell A4 (pdf) Lenkeblokk Icon Teste Arbeidsark gruppel A3 (pdf)
Det er lett å være med på å klage på det som ikke fungerer. Men viktig at alle er med på å finne ut av hva vi skal gjøre. Vi er ikke sterkere enn den gjengen som står sammen Sykehjemsleder

Oss og vårt bygger på metoder fra tjenestedesign og er utviklet av Halogen AS som en del av IA-bransjeprogram sykehjem i 2022. Verktøyet er utviklet gjennom samskaping og stegvis, praktisk utprøving i ti ulike sykehjem.

Lenkeblokk Icon Rapport IA-bransjeprogram sykehjem - Tjenestedesign for en bedre arbeidshverdag (pdf)