IA bransjeprogram barnehage har tre innsatsområder:

  • En bra dag på jobben – bidra til å gjøre kjent og tatt i bruk
  • HMS og helsefremmende arbeid i barnehager
  • Tidlig innsats i sykefraværsarbeidet

To tema er gjennomgående:

  • Partssamarbeid – partenes roller og ansvar
  • Kvalitet – arbeidsmiljøets betydning for kvaliteten i barnehagen
Lenkeblokk Icon Les programplanen her

Prosjektleder: Rakel Malene Solbu

LO: Gry Gundersen
Fagforbundet: May-Britt Sundal og Randi Røvik
Unio: Geir Lyngstad Strøm
Utdanningsforbundet: May-Britt Heimsæter og Gun Aamodt
Delta: Else Marie Brodshaug
KS: Siri Klevstrand
Virke: Hege Aatangen
Spekter v/ Nordlandia: Kristin Voldsnes
PBL: Christian Didriksen og Anette Grainger
FUS: Jonny Ruud
KA: Linn Maria Kierulf
Arbeidstilsynet: Monica Varem Pettersen 
NAV: Cathrine Brustad Hovland