IA bransjeprogram barnehage har tre innsatsområder:

  • En bra dag på jobben – bidra til å gjøre kjent og tatt i bruk
  • HMS og helsefremmende arbeid i barnehager
  • Tidlig innsats i sykefraværsarbeidet

To tema er gjennomgående:

  • Partssamarbeid – partenes roller og ansvar
  • Kvalitet – arbeidsmiljøets betydning for kvaliteten i barnehagen
Lenkeblokk Icon Les programplanen her Lenkeblokk Icon Les mer om innsatsområdene her

Prosjektleder: Rakel Malene Solbu

LO: Gry Gundersen
Fagforbundet: May-Britt Sundal og Randi Røvik
Unio: Geir Lyngstad Strøm
Utdanningsforbundet: May-Britt Heimsæter og Kristin Gustavsen Haugsvold
Delta: Else Marie Brodshaug
KS: Siri Klevstrand, Trond Kalhagen og Christian Weisæth Monsbakken
Virke: Kristin Walstad
Spekter v/ Nordlandia: Kristin Voldsnes
PBL: Stephan Skjelvan og Anette Grainger
FUS: Marianne Wersland
KA: Linn Maria Kierulf
NHO Geneo: Tone Mila
Arbeidstilsynet: Marit Jaastad Solvang 
NAV: Cathrine Brustad Hovland