Til hovedinnhold

Sirkulær økonomi

Artikler

SISTE OM MILJØ

Foto: Shutterstock

KS' storbynettverks innspill til EUs avløpsdirektiv

Storbynettverket mener at avløpsdirektivet ikke tar tilstrekkelig hensyn til dagens muligheter, forutsetninger, utfordringer og ny kunnskap. Dette er problematisk, all den tid etterlevelse av direktivet kan påføre kommunene svært store kostnader.

Foto: Paulina Cervenka / Norsk Friluftsliv

Forslag til å redde naturopplevelser

Fellesorganisasjonen Norsk Friluftsliv har kåret de ti viktigste truede naturopplevelsene i Norge, og oppfordrer lokale folkevalgte til å bidra til å redde dem, i tråd med FNs naturavtale.

Foto: Alexandra Bråten- Rådhusets forvaltningstjeneste

KOMMUNESPEILET

Verneverdige bygg og kulturminner inn i fremtiden: - Kommunene spiller en viktig rolle

Riksantikvaren har laget en ny veileder for bruk av solceller på gamle bygg. Og de vil ha kommunene med på laget.

Foto: Deloitte

Regjeringens forventninger til regional og kommunal planlegging 2023–2027

De nasjonale forventningene skal følges opp i fylkeskommunenes og kommunenes arbeid med planstrategier og planer. Forventningene ligger også til grunn for statlige myndigheters medvirkning i planleggingen.

Foto: Kjetil Bjørklund, KS

Ny veileder i sirkulærøkonomi for kommunesektoren

KS arbeider aktivt for å legge til rette for at kommunene tar en aktiv rolle i omstillingen til sirkulærøkonomi. KS lanserte en ny veileder i sirkulærøkonomi under konferansen Grønn Praksis i Kristiansand.

Foto: KS

Engasjerende debatt om lokalt selvstyre, klima og natur

Hvordan kan vi bevare lokalt selvstyre i arealforvaltningen og samtidig styrke klima og naturhensyn i beslutningene? KS tok debatten på landsstyremøtet 26. mai.

Les flere artikler

KONTAKT