Partnerskapet består av Trøndelag fylkeskommune, Statsforvalteren i Trøndelag, Forskningsrådet region Trøndelag og KS Trøndelag.

Forsknings- og innovasjonsverksted

Workshop om forskningssamarbeid

Digitalt møte for kommunale FoUI-kontakter og kompetansemeglere og Namsos kommune

Webinar – Veikart for tjenesteinnovasjon

Forsknings- og innovasjonskontaktene i kommunene i Trøndelag

Mandatet for arbeidet i Trøndelag

Alle kommuner i Trøndelag er velkommen til å oppnevne FoUI-kontakter