Trøndelag som region, skal være ledende i Norge, til å ta i bruk forskning og innovasjon i offentlig sektor. I 2025 har offentlig sektor i hele Trøndelag en forsknings- og innovasjonskultur som er preget av godt samarbeid, høg innovasjonstakt og en region som i stor grad tar i bruk forskning.

I 2025 har kommunene i hele Trøndelag en tydelig innsats på næringsutvikling og eget utviklingsarbeid. Organisasjonene i partnerskapet bidrar til gjensidig utveksling av informasjon, kunnskap om pågående tiltak og erfaringer, som grunnlag for å diskutere hvordan vi kan innrette og samordne innsatsen og strategier knyttet til forskning, utviklingsarbeid og innovasjon i offentlig sektor i Trøndelag. Organisasjonene vil bidra til å mobilisere offentlig sektor til økt bruk av forskning, utvikling og innovasjon.

Partnerskap

Partnerskapet består av representanter fra Statsforvalteren i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune, Forskningsrådet region Trøndelag og KS Trøndelag. Oppfølging av verdiskapingsstrategien med tilhørende handlingsplan (Trøndelag fylkeskommune), er den viktigste oppgaven for partnerskapet.

Erfaringsdeling

Partnerskapet legger også til rette for møteplasser og arenaer i Trøndelag knyttet til tematikk innenfor innovasjon, utvikling og forskning.

Høstens samling var lagt til Scandic Nidelven, 16. november. Den hadde fokus på «Mobilisering av unge som ressurs i kommunene» samt innovasjonskultur og utviklingskraft. Les mer om samlingen i denne artikkelen.

I digital samling 2. mars var det erfaringsdeling via presentasjon av flere kommune-prosjekter som har fått tildeling fra RFF:

  • «Samstyring for en inkluderende frivillighet for barn og unge i Inderøy kommune» v/ Inderøy kommune
  • «Nærnettverk for yngre personer med demenssykdom» v/ Sintef digital
  • «New working spaces i distriktskommuner» v/ Grong kommune

Les mer om FoUI-verkstedet her

Forsknings- og innovasjonsverksted

Workshop om forskningssamarbeid

Digitalt møte for kommunale FoUI-kontakter og kompetansemeglere og Namsos kommune

Webinar – Veikart for tjenesteinnovasjon

Forsknings- og innovasjonskontaktene i kommunene i Trøndelag

Mandatet for arbeidet i Trøndelag

Alle kommuner i Trøndelag er velkommen til å oppnevne FoUI-kontakter