Målgruppe for samlingen er FoUI-kontakter i kommunene, kompetansemeglere, forskningsmiljøer, eventuelt andre ledere eller fagpersoner i kommunene i Trøndelag.

På første dag vil deler av programmet også inkludere digitale deltakere på «Innovasjonsseminaret i Trøndelag». Her vil KS presentere satsingen «2040 begynner nå! Kunsten å unngå den kommunale kollaps». Videre vil vi få presentert verktøy for innovasjonsarbeid i kommuner, og gode eksempler på forskningssamarbeid og innovasjon i trønderske kommuner. For deltakere som ikke deltar på hele samlingen vil det være mulig å delta digitalt.

Etter lunsj setter vi sammen grupper ut fra tema som deltakerne har meldt interesse for i påmeldingsskjemaet. Tanken her er at kommuner, kompetansemeglere og forskningsmiljøer som arbeider med like tema skal få «øve seg» i praktisk bruk av verktøy for prosjektutvikling og gjennom dette komme et steg videre i arbeidet. Her kan man også knytte verdifull kontakt med andre som vurderer prosjekter rundt samme tematikk!

Andre dag dreier seg om hvordan vi kan jobbe med innovasjon og det å utvikle en innovasjonskultur i kommuneorganisasjonene.

Se programmet (last ned pdf i lenka)