Tema: Introduksjon til verktøyet "Veikart for tjenesteinnovasjon"

Målgruppe: Politiske og administrative ledere i kommunene og fylkeskommunen i Trøndelag

Innledere: Une Tangen og Therese Sivertsen, seniorrådgivere i KS 

Påmeldingsfrist: 15. april 

Mer informasjon og påmelding

Veikart for tjenesteinnovasjon er en verktøykasse for deg som vil skape bedre tjenester for innbyggerne i din kommune. Metodikken er generell og kan brukes innenfor alle kommunale sektorer.