28.- 29. mai møtes representanter fra kommunene til en aktiv konferanse med foredrag, diskusjon og refleksjon rundt bordene. Konferansen skal tegne et bilde av nåsituasjon, nødvendigheten av samarbeid og de store mulighetene som finnes mellom kommunene innen digitalisering. Like viktig, her skal mennesker møtes og samarbeidsrelasjoner etableres og forsterkes. Konferansens ambisjon er å legge til rette for mer og aktivt samarbeid.

Konferansen sendes direkte slik at alle har en mulighet til å se foredragene og følg diskusjonene.

Lenkeblokk Icon Følg konferansen direkte her

Her er link til program og flere opplysninger om konferansen