Kontor
Haakon VIIs gate 9, 0161 Oslo

Bjørn Sjøvold regiondirektør
Anna Lena Gaup rådgiver
Elisabeth Sletten spesialkonsulent
Ester Margit Fjelleng spesialkonsulent
Gjertrud Strand Sanderød rådgiver
Gro Sannes Nordby seniorrådgiver
Gustav Weiberg Aurdal seniorrådgiver
Katrine Nikolaisen spesialrådgiver
Morten Oppegaard seniorrådgiver