Erstatningsrett

KS Advokatene bistår i saker om erstatningskrav innen kontorets kompetanseområder, og fører jevnlig saker for domstolene. Bistanden dekker både alminnelig og spesiell erstatningsrett, herunder naturskade.

SISTE OM KS ADVOKATENE

Les flere artikler

KONTAKT