Turnover

Turnover

Turnover

Her er statistikk som omhandler turnover i kommunal forvaltning.

Lav turnover for ingeniører og undervisningsstillinger

Lav turnover for ingeniører og undervisningsstillinger

Sykepleierstillinger har høyest, mens undervisningsstillinger og ingeniører har lavest turnover. KS har sammenlignet turnover for et utvalg større yrkesgrupper i kommunal sektor.

Fakta om turnover

Turnover i barnevernstjenesten på linje med kommunesektoren

Turnover i barnevernstjenesten på linje med kommunesektoren

Turnover innen barnevern er om lag på linje med turnover i kommunesektoren som helhet, viser beregninger basert på KS’ PAI-register.

SISTE OM PERSONALSTATISTIKK

Les flere artikler

KONTAKT