Turnoveren (andel av de som var ansatt i kommunal sektor et år som ikke var ansatt i noen stilling i kommunal sektor året etter) var fra desember 2021 til desember 2022 på 13,6 prosent. Det er en økning på 0,8 prosentenheter fra året før. 

Tabell 1 viser turnover for de ti største stillingskodene. Det er en betydelig forskjell i turnover mellom disse. Stillingskoden med høyest turnover (Assisten) har fire ganger høyere turnover enn stillingskoden med lavest turnover (Adjunkt med tillegsutdanning).

Tabell 1 - Turnover for de ti største stillingskodene

Stillingskode Stilling 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
0000 HELE KOMMUNESEKTOREN 12,2% 12,6% 12,7% 12,8% 13,6%
6572 ASSISTENT 23,9% 24,8% 25,0% 25,7% 27,6%
6675 MILJØTERAPEUT 12,9% 12,9% 12,3% 12,5% 13,8%
7076 HELSEFAGARB/HJELPEPL. 10,1% 10,7% 10,6% 11,0% 11,6%
7174 SYKEPLEIER 11,5% 11,9% 12,0% 12,6% 13,9%
7517 FAGARBEIDER 9,4% 9,5% 9,8% 10,2% 10,9%
7637 PEDAGOGISK LEDER 8,4% 8,1% 7,9% 8,1% 8,8%
7962 ADJUNKT 7,4% 7,6% 7,9% 7,8% 7,9%
7963 ADJUNKT M. TILLEGGSUTD. 6,7% 6,6% 6,8% 6,8% 6,6%
7966 LEKTOR M. TILLEGGSUTD. 8,5% 8,6% 7,7% 7,7% 7,7%
8530 RÅDGIVER 9,2% 9,8% 11,1% 9,7% 10,2%

Under ligger tabeller i Excel-format med turnover for ulike variable. Det finnes turnovertall per stillingskode, per stillingsgruppe, per tjenesteområde og per aldersgruppe. For aldersgruppe og tjenesteområde gis tallene også per kommune og fylkeskommune, ikke bare for kommunal sektor samlet. Til sist finnes også en tabell som viser "internturnover", andelen som fra ett år til et annet forblir i kommunal sektor, men bytter stillingsgruppe. Dette er for eksempel andelen ufaglærte som blir fagarbeidere.

Figurer, analyse og diskusjon av definisjonene av turnover finnes i denne artikkelen. 

Turnovertabeller:

Tabell 1 Turnover per stillingskode
Tabell 2 Turnover per stillingsgruppe
Tabell 3 Turnover per tjenesteområde
Tabell 4 Turnover per aldersgruppe
Tabell 5 Turnover per kjønn
Tabell 6 Turnover per kommune/fylkeskommune
Tabell 7 Turnover per kommune/fylkeskommune og tjenesteområde
Tabell 8 Turnover per kommune/fylkeskommune og aldersgruppe
Tabell 9 Internturnover (overganger mellom stillingsgruppene)