Tallene i tabellene er per 1. desember i aktuelt år.

I tabellhodet på tabellene er det tre ulike forklaringer som sier hvem statistikken omfatter:

1. KOMMUNER. Tabellen omfatter kun ansatte i kommuner.

2. FYLKESKOMMUNER. Tabellen omfatter kun ansatte i fylkeskommuner.

3. KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER. Tabellen omfatter ansatte i både kommuner og fylkeskommuner.

 

Turnover:

Tabell 1 Totalt og fylkesvis inndelt, fra 2020 til 2021
Tabell 2 Per kommune, fra 2020 til 2021
Tabell 3 Per kommune. Gjennomsnitt fra 2018 til 2021
Tabell 4 Per stillingskode, fra 2020 til 2021
Tabell 5 Per tjenesteområde, fra 2020 til 2021
Tabell 6 Kjønns- og aldersinndelt, fra 2020 til 2021