Til hovedinnhold

Veileder for klimabudsjett som styringsverktøy

Oslo, Hamar og Trondheim kommune har laget en veileder for klimabudsjett for kommuner og fylkeskommuner. Veilederen skal kunne brukes av alle – uavhengig av størrelse, ressurser og hvor langt man har kommet i arbeidet med klimabudsjett.

Artikler

SISTE OM KLIMA

Foto: Shutterstock

Flere kommuner hardt rammet av flom og ras

En rekke kommuner i Viken og Innlandet står nå i en akutt krise etter ekstremværet Hans. - Nå er det viktig at vi stiller opp for de kommunene som er rammet, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Foto: Illustrasjon

Årets lokale klimatiltak 2023

Velkommen til å delta i konkurransen om Årets lokale klimatiltak – en klimakonkurranse for kommunesektoren som arrangeres av KS, KBN Kommunalbanken og Miljøstiftelsen ZERO. Frist for påmelding er 20. september.

Foto: Deloitte

Regjeringens forventninger til regional og kommunal planlegging 2023–2027

De nasjonale forventningene skal følges opp i fylkeskommunenes og kommunenes arbeid med planstrategier og planer. Forventningene ligger også til grunn for statlige myndigheters medvirkning i planleggingen.

Foto: Hege K. Fosse Pedersen

Klimatilpasning: - Har vi tid til å vente på flere utredninger?

Regjeringens stortingsmelding om klimatilpasning har mange gode intensjoner. Det er nå viktig at meldingen følges opp med konkrete forslag som utløser nye tiltak ute i kommunene.

Foto: Hege K. Fosse Pedersen

Klimatilpasning: - Har vi tid til å vente på flere utredninger?

Regjeringens stortingsmelding om klimatilpasning har mange gode intensjoner. Det er nå viktig at meldingen følges opp med konkrete forslag som utløser nye tiltak ute i kommunene.

Foto: Kjetil Bjørklund, KS

Ny veileder i sirkulærøkonomi for kommunesektoren

KS arbeider aktivt for å legge til rette for at kommunene tar en aktiv rolle i omstillingen til sirkulærøkonomi. KS lanserte en ny veileder i sirkulærøkonomi under konferansen Grønn Praksis i Kristiansand.

Les flere artikler

KONTAKT