Til hovedinnhold

Veileder for klimabudsjett som styringsverktøy

Oslo, Hamar og Trondheim kommune har laget en veileder for klimabudsjett for kommuner og fylkeskommuner. Veilederen skal kunne brukes av alle – uavhengig av størrelse, ressurser og hvor langt man har kommet i arbeidet med klimabudsjett.

Artikler

SISTE OM KLIMA

PRESSEMELDINGER

– Riktige prioriteringer i kompetansepolitikken

– Det er positivt at regjeringen i sin melding om kompetansebehovet framover prioriterer kompetanse som er nødvendig for å ha gode velferdstjenester i hele landet og for å gjennomføre det grønne skiftet, sier direktør for arbeidsliv i KS, Tor Arne Gangsø.

De store sammenhengene i klimapolitikken

"Synergier og konflikter i lokal miljø- og klimapolitikk" er et inspirasjonshefte med gode råd som handler om samspillseffektene i arbeidet med fire sentrale politikkområder; utslippsreduksjon, klimatilpasning, biologisk mangfold og energiomstilling.

Klimapanelet forsterker budskapet om handling - nå

FNs klimapanels nye synteserapport understreker og forsterker det allerede kjente behovet både for omfattende utslippskutt og tilpasning til et klima i endring i de kommende årene.

Samspeleffektar i lokal klima- og miljøpolitikk

Vindkraftanlegg bygd i myr, eller skogplanting på stader det opprinneleg ikkje høyrer heime, kan gi negative effektar for både klima, natur og klimatilpassing. Det gjeld sjølv om målet er å avgrense klimaendringar.

Grønne bygganskaffelser – så mye kan du spare

Webinar 7. mars: Hvordan kan offentlige byggherrer stille klimakrav når de skal rehabilitere eller bygge nytt? Hva kan byggebransjen levere? Koster det mer å bygge grønt? Hvilken gjennomføringsmodell er best egnet når man skal tenke sirkulærøkonomi?

Klimapartnerskapet er etablert

Partene i arbeidslivet tar sammen med regjeringen nye grep for å akselerere den grønne omstillingen av næringslivet. Klimapartnerskapet skal ha som mål å etablere felles forståelse for hva som må til for å nå klimamålene innen 2030 og 2050.

Les flere artikler

KONTAKT