Veileder for klimabudsjett som styringsverktøy

Oslo, Hamar og Trondheim kommune har laget en veileder for klimabudsjett for kommuner og fylkeskommuner. Veilederen skal kunne brukes av alle – uavhengig av størrelse, ressurser og hvor langt man har kommet i arbeidet med klimabudsjett.

SISTE OM KLIMA

Høringssvar om endringer i fornybardirektivet, energieffektiviseringsdirektivet og bygningsenergidirektivet

HØRING

Høringssvar om endringer i fornybardirektivet, energieffektiviseringsdirektivet og bygningsenergidirektivet

Kommunesektoren er en sentral aktør i energipolitikk både på eiersiden, forbrukssiden og som planmyndighet. Mange av tiltakene som kommer gjennom endringene i direktivene, vil utspille seg i kommunene.

Klimapodkast: Sett tydelige mål og få med folket

Klimapodkast: Sett tydelige mål og få med folket

Skal kommunene lykkes i klimaarbeidet, må de sørge for å få med seg innbyggerne, sier Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS.

Vinn prisen for årets lokale klimatiltak 2022

Vinn prisen for årets lokale klimatiltak 2022

Velkommen til å delta i Årets lokale klimatiltak – en klimakonkurranse for kommunesektoren som arrangeres av KS, KBN Kommunalbanken og Miljøstiftelsen ZERO. Søknadsfrist 30. september.

Høringssvar om NOU 2022:3 På trygg grunn – Bedre håndtering av kvikkleirerisiko

HØRING

Høringssvar om NOU 2022:3 På trygg grunn – Bedre håndtering av kvikkleirerisiko

KS har i sitt hovedstyre behandlet høringsuttalelse til den offentlige utredningen.

Felles brev til regjeringen  om strømstøttemodell til næringsvirksomhet

Felles brev til regjeringen om strømstøttemodell til næringsvirksomhet

Uvanlig høye strømpriser i Sør-Norge påvirker både husholdninger og private og offentlige virksomheter. KS og Samfunnsbedriftene er glade for at regjeringen nå ser på alternative støttemodeller som også inkluderer næringskunder, og sender over innspill.

Kostnader ved forebygging vs. gjenoppbygging av kommunal infrastruktur

Kostnader ved forebygging vs. gjenoppbygging av kommunal infrastruktur

Rapporten drøfter hvordan offentlige myndigheter vurderer kostnader til gjenoppbygging av offentlig infrastruktur (vann og avløp, veier, bygninger og havneanlegg) etter værrelaterte naturskadehendelser opp mot å gjennomføre forebyggende tiltak.

Les flere artikler

KONTAKT