Til hovedinnhold

Veileder for klimabudsjett som styringsverktøy

Oslo, Hamar og Trondheim kommune har laget en veileder for klimabudsjett for kommuner og fylkeskommuner. Veilederen skal kunne brukes av alle – uavhengig av størrelse, ressurser og hvor langt man har kommet i arbeidet med klimabudsjett.

Artikler

SISTE OM KLIMA

Foto: Shutterstock

KS Landsting: Tettere samarbeid om totalberedskapen

KS Landsting mener at staten og kommunesektoren må samarbeide tettere om totalberedskapen.

Foto: KS

KS Landsting: Stat og kommunesektor må ta felles ansvar for økt naturmangfold

Kommunesektoren vil ta ansvar sammen med staten for å nå målene i FNs naturavtale. Det vil kreve endringer i arealpolitikken i kommuner og fylkeskommuner. De gjøres best gjennom langsiktig planlegging og gode lokaldemokratiske prosesser.

Foto: If

Kompetanseløft for styrket klimatilpasning

Da Stortinget behandlet meldingen om klimatilpasning i januar, ble det flertall for et kompetanseløft for kommunesektorens arbeid med klimatilpasning. Dette har KS jobbet for i flere år.

Foto: Martin Lerberg Fossum, Klima-og miljødepartementet

Møte med KLD- og KDD-statsrådene om natur og klima

KS’ styreleder Gunn Marit Helgesen har møtt klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og kommunal- og distriktsminister Erling Sande for å drøfte samarbeidstiltak mellom KS og staten for god naturforvaltning av arealene.

Foto: Mostphotos

Webinar: Enovas støtteordninger for energieffektivisering i bygg

Vil du vite mer om de nye støtteordningene til Enova? Norske byggeiere skal energieffektivisere for flere milliarder kroner i årene fremover og Enova gir både økonomisk støtte og gode råd. Følg webinaret 14. februar.

Foto: Kuznetcov Konstantin / Shutterstock

HØRING

Høringssvar om lovendringer knyttet til solkraftanlegg på land

Forslaget er, som de vedtatte endringene for vindkraft, samlet sett et skritt i riktig retning. KS har lenge jobbet for at arbeidet med solkraft skal innlemmes i plan- og bygningsloven akkurat som vindkraft.

Les flere artikler

KONTAKT