Veileder for klimabudsjett som styringsverktøy

Oslo, Hamar og Trondheim kommune har laget en veileder for klimabudsjett for kommuner og fylkeskommuner. Veilederen skal kunne brukes av alle – uavhengig av størrelse, ressurser og hvor langt man har kommet i arbeidet med klimabudsjett.

SISTE OM KLIMA

Fylkeskommunene ga innspill til regjeringen

Fylkeskommunene ga innspill til regjeringen

- Vi forventer at regjeringen tar ansvar for å styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle, sa fylkesordførerkollegiets leder, Siv Henriette Jacobsen på Regjeringens kontaktkonferanse for fylkeskommunene.

Mobilitet 2022: Fremtidens transportløsninger

Mobilitet 2022: Fremtidens transportløsninger

Mobilitet 2022 er en konferanse for folkevalgte, næringsliv, forvaltning og andre med interesser i mobilitet og transport. Konferansen arrangeres av et fellesskap av tjue sentrale aktører på Clarion Hotel The Hub i Oslo 23.-24. mai. Vel møtt!

- Vi må lære av tidligere feil i vindkraftsaker

PRESSEMELDINGER

- Vi må lære av tidligere feil i vindkraftsaker

KS er bekymret over at NVE skal gjenoppta konsesjonsbehandling av vindkraftprosjekter uten at nødvendige lov- og forskriftsendringer er gjennomført.

Webinar om sirkulær økonomi

Webinar om sirkulær økonomi

1. april satte KS søkelyset på kommunesektorens arbeid med sirkulær økonomi. Det er få utdanningsprogrammer og forskningsprosjekter som er relevante for utvikling av avfallshåndtering. Om kompetansen kommer på plass, vil utviklingen skyte fart.

Gjerdrum-rapporten gir viktig dokumentasjon

PRESSEMELDINGER

Gjerdrum-rapporten gir viktig dokumentasjon

- Vår foreløpige gjennomgang av rapporten viser at det er stor grad av samsvar mellom utvalgets vurderinger og hva KS ser som de store utfordringene ved fare for naturskade. Det er absolutt behov for en klargjøring av ansvar og oppgavefordeling.

Lederne for arbeidslivets parter åpner klimauken

Lederne for arbeidslivets parter åpner klimauken

Den tradisjonsrike klimauken åpnes av lederne for KS, Akademikerne, LO, NHO, Spekter, Unio, Virke og YS. Frokostmøtet, som ledes av Terje Svabøe, overføres direkte på nett mandag 28. mars kl. 08.15 - 09.45.

Les flere artikler

KONTAKT