Klimaetaten er prosjektleder for prosjektet, som varer fra oktober 2019 til november 2021.

Å utvikle klimabudsjett er fremdeles nybrottsarbeid. Erfaringene så langt varierer i stor grad fra kommune til kommune, og fra fylkeskommune til fylkeskommune.

Prosjektet veiledet en gruppe av kommuner og fylkeskommuner i arbeidet med å lage klimabudsjett for 2021: Arendal, Sarpsborg, Vågan og Alta kommune, Viken og Vestland fylkeskommune. På den måten fikk vi diskutert alle de ulike metodiske spørsmålene som dukker opp, og brukt dette som grunnlag for anbefalinger i veilederen. Den vil dermed gi konkrete og praktiske råd om hvordan kommuner og fylkeskommune går fram for å utvikle klimabudsjett.

Veilederen kan brukes av alle kommuner og fylkeskommuner som skal lage klimabudsjett. Våren 2021 vil vi gjennomføre kurs i klimabudsjett for alle interesserte kommuner og fylkeskommuner i Norge.

Prosjektgruppa har bestått av Astrid Ståledotter Landstad (Klimaetaten, Oslo kommune), Reidun Kristina Malvik (tidligere Klimaetaten, Oslo kommune), Lise Urset (Hamar kommune), Simon Loveland (Trondheim kommune) og Linn Hege Aune (Trondheim kommune).

Foto: KS

Prosjektet samlet til workshop i Trondheim vinteren 2020