- Det ligger mange forslag i utvalgets rapport som vil skape debatt og reaksjoner i kommune-Norge. For KS er det helheten og summen av hvordan disse forslagene vil slå ut for sektoren, som er viktig. For KS er det fortsatt viktig at inntektssystemet skal gi grunnlag for likeverdige tjenester til innbyggerne uavhengig av bosted, samtidig som kommuner som stiller areal til rådighet for utnyttelse av lokale naturressurser skal kompenseres for de ulemper det medfører og ta del i økonomiske gevinster, sier Helgesen.

Selv om fire representanter fra kommunesektoren har deltatt i utvalget, er ikke KS nødvendigvis enig i alle konklusjonene i utvalgets rapport.

- Vi vil gå grundig gjennom forslagene fra utvalget. KS har allerede bedt alle våre fylkesstyrer og kommunedirektørutvalg behandle saken, som ledd i KS’ videre politiske behandling av utvalgets forslag til endringer. Vi oppfordrer samtidig fylkesstyrene til å ha tett kontakt med kommunene om dette, sier Helgesen.

KS har invitert fylkesstyreledere og hovedstyre, og ledere av kommunedirektørutvalgene til eget seminar om inntektssystemutvalgets forslag 9 september.