Modellen for kommunene er oppdatert 06.03.2024 med folketall 1.1.2024 og skatteinntekter 2023. 

 

Modellen for fylkeskommunene er oppdatert 10.10.2023 etter regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024.

 

 

Husk alltid at kommunen selv må gå inn og rette det stipulerte beløpet for skatt for 2023 og fremover og anslag for kommunens folketall 1.1.2024 ut fra lokale forhold og kunnskap. 

 

Det er lagt opp til at modellen kan benyttes av flere brukere i den enkelte kommune. Modellen kan ikke brukes av eksterne konsulenter på oppdrag for kommunen uten at dette avtales særskilt med KS.

 Pålogging til prognosemodellen

 

Nye brukere bes kontakte spesialrådgiver Sigmund Engdal, KS - epost: sigmund.engdal@ks.no