Modellen for kommunene er oppdatert 02.07.2021 og er basert på Stortingets behandling av RNB 2021 og Kommuneproposisjonen for 2022.

 

Modellen for fylkeskommunene er oppdatert 14.05.2022, og er basert på regjeringens framlegg til RNB 2021 og Kommuneproposisjonen 2022

Husk alltid at kommunen selv må gå inn og rette det stipulerte beløpet for skatt for 2021 og fremover ut fra lokale forhold og kunnskap. 

Det er lagt opp til at modellen kan benyttes av flere brukere i den enkelte kommune. Modellen kan ikke brukes av eksterne konsulenter på oppdrag for kommunen uten at dette avtales særskilt med KS.

 Pålogging til prognosemodellen

 

Nye brukere bes kontakte spesialrådgiver Sigmund Engdal, KS - epost: sigmund.engdal@ks.no