Modellen for kommunene er oppdatert 30.06.2023 etter Stortingets behandling av Revidert Nasjonalbudsjett 2023 og Kommuneproposisjonen 2024.

 

Modellen for fylkeskommunene er oppdatert 30.06.2023 etter Stortingets behandling av Revidert Nasjonalbudsjett 2023 og Kommuneproposisjonen 2024.

 

 

Husk alltid at kommunen selv må gå inn og rette det stipulerte beløpet for skatt for 2023 og fremover og anslag for kommunens folketall 1.1.2024 ut fra lokale forhold og kunnskap. 

 

Det er lagt opp til at modellen kan benyttes av flere brukere i den enkelte kommune. Modellen kan ikke brukes av eksterne konsulenter på oppdrag for kommunen uten at dette avtales særskilt med KS.

 Pålogging til prognosemodellen

 

Nye brukere bes kontakte spesialrådgiver Sigmund Engdal, KS - epost: sigmund.engdal@ks.no