Resultatet i KS-området har en økonomisk ramme på 5,2 prosent, som er samme ramme som frontfaget i industrien. Dette innebærer lønnstillegg mellom 22.000 og 37.000 kroner, avhengig av utdanningsnivå og ansiennitet. I tillegg er partene enige om å avsette 1,1 prosent av rammen til lokale forhandlinger, med virkning fra 1. oktober.  

Lenkeblokk Icon Les forhandlingsresultatet her

– Det har vært krevende, men konstruktive forhandlinger for å klare å forene svært ulike krav. Resultatet gir alle grupper i kommunesektoren reallønnsvekst, med god lønnsutvikling for både lavtlønte og ikke minst utdanningspersonell, sier Gangsø.

KS forhandler på vegne av alle kommuner og fylkeskommuner, unntatt Oslo, med de fire forhandlingssammenslutningene LO Kommune, Unio, YS-Kommune og Akademikerne kommune, som representerer 39 fagforbund. LO, Unio og YS, som KS har funnet en løsning med, representerer nær 400.000 ansatte i kommunesektoren, Akademikerne om lag 20.000.  

KS har i forhandlingene vært opptatt av arbeidstidsordninger for å stimulere til mer heltid blant de som jobber turnus i helse og omsorg. Dette har vært et samstemt ønske fra kommuner og fylkeskommuner. Det vil bli knapphet på arbeidskraft i samfunnet i årene framover, og samtidig flere pleietrengende eldre.

– Dette er en samfunnsutfordring som også partene i arbeidslivet i fellesskap må bidra til å finne løsninger på. KS ønsket å komme lenger med endringer nå, men det er positivt at partene er blitt enige om å arbeide videre med disse problemstillingene i et eget utvalg fram mot neste års mellomoppgjør, sier Gangsø.

Oppgjøret for Akademikerne oversendes nå Riksmekleren, med meklingsfrist 23. mai.