15. april startet tariffoppgjøret i kommunesektoren. Partene overleverte sine innledende krav og tilbud. 

I år er det hovedtariffoppgjør, hvor de forhandles om hele hovedtariffavtalen. 

KS' forhandlingsmandat ble vedtatt av KS politisk valgte hovedstyre fredag 12. april, etter en bred demokratisk prosess i organisasjonen. 

Partene på arbeidstakersiden er forhandlingssammenslutningene LO kommune, Unio, YS-K og Akademikerne kommune. Disse representerer 40 fagforbund.

Det sentrale lønnsoppgjøret omfatter om lag 450.000 ansatte. KS’ tariffområde er det største i offentlig sektor.

KS' forhandlingsleder og arbeidslivsdirektør, Tor Arne Gangsø, sier i en pressemelding fra KS:

– Frontfagstes ramme på 5,2 prosent gir partene i kommunesektoren et godt utgangspunkt for å finne ansvarlige og samlende løsninger som tar hensyn til en svekket kommuneøkonomi,

- Økonomisk ramme som gir handlingsrom (Se KS' pressemelding om tariffoppgjøret)


Forhandlingsfristen er ved midnatt 30. april. Hvis partene ikke blir enige, vil mekling starte 3. mai og ha frist ved midnatt 23. mai.

Lenkeblokk Icon Les KS' tilbud 1 her Lenkeblokk Icon Les LO Kommunes krav 1 Lenkeblokk Icon Les Unio kommunes krav 1 Lenkeblokk Icon Les YS-Kommunes krav 1 Lenkeblokk Icon Les Akademikerne kommunes krav 1