Partene prioriterte lønnsløft til sykepleiere i 2019, og da fikk alle i gruppen med 3-årig høgskoleutdanning de samme økningene i garantilønn. 

Én felles tariffavtale i kommunene sikrer en balansert lønnsutvikling for «hele laget» av ansatte over tid. Partene må hvert år finne en samlet løsning for å fordele «kaka». Hvis én gruppe får et større stykke, må andre få mindre. Det er frontfaget i industrien som leggeren norm for størrelsen på kaka over tid.

I 2021 ville kravene Unio gikk til streik på gitt urimelig store forskjeller mellom yrkesgrupper. Hvis Unios krav hadde blitt innfridd innenfor rammen på 2,8 prosent, ville deres grupper med høyere utdanning fått 20.-30.000 kroner i lønnstillegg, mens de med kortere utdanning ville fått rundt 7.000 kroner i tillegg. 

En del av potten kan settes av til lokale forhandlinger. Her kan kommunene gi yrkesgrupper tillegg etter lokale behov for kompetanse.

Vil du lese mer om tariffoppgjøret 2022?

Tariffoppgjøret 2022 er et hovedoppgjør. KS forhandler med LO Kommune, Unio, YS-K og Akademikerne. Forhandlingene starter i begynnelsen av april.