Les mer om strategisk råd

Lenkeblokk Icon Strategisk råd

Monica Petersson viste til et høringsnotat til utdannings- og forskningskomiteen, som er spilt inn og ligger ute på ks.no her (føg lenka). I høringsnotatet foreslår KS at tildelingen til regionale forskningsfond (RFF) må økes, og avvikling av ordningen må reverseres. Dette er på bakgrunn av at regjeringen i statsbudsjettet fortsetter å redusere midlene til RFF slik det har vært gjort siden 2016.

Budsjetthøringer

Det var mye som sto på agendaen da Strategisk råd for innovasjon og forskning hadde møte på Nasjonalmuseet. Dette var Morten Woldens første rådsmøte som leder. Les intervjuet med Morten Wolden (følg lenka).

Den 30.juni overtok kommunedirektør i Trondheim, Morten Wolden, ledervervet i Strategisk råd for innovasjon og forskning. Ett av formålene med høstens første møte var å gi den nye lederen og rådets medlemmer en oppdatering på de siste måneders utvikling. Avdelingsdirektør i KS, Monica Fossnes Petersson, åpnet møtet med å informere rådet og de andre møtedeltagerne om budsjetthøringer i forbindelse med statsbudsjettet.

KS mener stadig reduserte midler til RFF undergraver fylkeskommunenes mulighet til å ta en offensiv rolle som en regional samfunnsutvikler og regional forskningsforvalter. De omfattende reduksjonene og oppstart av styrt avvikling viser manglende statlig tiltro og manglende vilje til å satse på forskning og innovasjon for kommunal sektor i en tid hvor endringstakten øker, kriser og komplekse samfunnsutfordringer må håndteres kunnskapsbasert gjennom kommunale tjenester og kunnskapsdrevet næringsliv.

Store utfordringer

- Det er behov for en helhetlig og kraftfull forsknings- og innovasjonspolitikk for kommunesektoren. Norge har store utfordringer med at forsknings- og innovasjonssystemet er for siloorientert og mangler en tverrsektoriell tilnærming, slik også OECD påpeker i sin evaluering, fortsetter Petersson.

I dag finansierer KS en pilot for Kommunenes Strategiske Forskningsorgan (KSF) i helse- og omsorgstjenestene, der behovet kanskje er aller størst for etablering av kunnskapsbaserte tjenester. Erfaringene fra piloten er lovende. KS forventer at det arbeides med å sikre statlig finansiering av en slik regional samarbeidsstruktur for hele landet.

Men det finnes også lyspunkter. KS er positive til at regjeringen er opptatt av kunnskapsutvikling i oppvekstsektoren og oppretter et forsknings- og innovasjonsprogram for utsatte barn og unge.

- Det er også svært positivt at regjeringen lanserer et målrettet samfunnsoppdrag omtalt i Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning for å inkludere flere barn og unge i utdanning, arbeid og samfunnsliv gjennom en tverrsektoriell og målrettet innsats, sier Petersson.

I tråd med PRIs arbeid

Dette er helt i tråd med arbeidet i porteføljen Ungt utenforskap i KS Partnerskap for radikal innovasjon (PRI). Spesialrådgiver Kirsten Viga Skretting presenterte i møtet blant annet «De 1000 første dagene». Dette er en mission basert på forskningsrapporter og systemmetodikk om hvor viktig den første tiden i et barns liv er for senere utenforskap. Hennes kollega i PRI, spesialrådgiver Ingrid Blichfeldt, er ansvarlig for PRIs andre portefølje – Demografisk utvikling. Hun la frem arbeidet som pågår mellom PRI og Posten om mulige tilleggstjenester levert av Posten for pensjonister i kommunene. I første omgang pågår det en test i to kommuner for å se hvordan tjenestene mottas. Spesialrådgiver Henrik Dons Finsrud, som også jobber med Demografisk utvikling, snakket om framtidsverktøyet 2040 og det videre arbeidet med verktøyet etter tilbakemeldinger fra brukere.

Det kom også innlegg fra seniorrådgiver Janicke Anne Giæver og seniorrådgiver Hilde Ravnaas, som snakket om langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Seniorrådgiver Otto Christian Dahl, presenterte nyheter fra Kommunenes Strategiske Forskningsorgan (KSF).  Deretter presenterte seniorrådgiver i KS Une Tangen, siste utvikling innen utenforregnskapet, etterfulgt av en Finn EU -presentasjon av Janicke Anne Giæver og Idun Lyngstad fra Forskningsrådet.

Strategisk råd vil bruke neste møte i november til å diskutere og samtale om informasjonen de mottok i løpet av dette møtet.