I arbeidet med PRI ser vi at det er behov for å utfordre grensene mellom det statlige, det kommunale, næringslivet og andre bidragsytere.

Morten Wolden, leder for KS' strategisk råd for innovasjon og forskning

Løsningene på de store samfunnsutfordringene finnes, men det er et krevende arbeid – og samfunnet må ta det på alvor.

- Hvor engasjementet mitt kommer fra? Ja, det lurer jeg litt på selv, sier Morten Wolden og humrer.

Det er travle dager for kommunedirektøren i Trondheim. I sommer ble det klart at han er den nye lederen av KS Strategisk råd for innovasjon og forskning, og med det overtar han stafettpinnen etter Tine Sundtoft. Rådet har blant annet som mål å bidra til at KS Partnerskap for radikal innovasjon (PRI) når målene sine og ivaretar kommunesektorens interesser i tillegg til at KS inntar relevante interessepolitiske posisjoner, som fører til gode rammebetingelser for innovasjons- og forskningsarbeidet.

Les mer her om
KS Strategisk råd for innovasjon og forskning

KS Partnerskap for radikal innovasjon

Den mangeårige journalisten har jobbet i lokalaviser og i Adressa-systemet, før han hoppet av og startet som informasjonssjef i fylkeskommunen i Trondheim. Etter noen år i denne stillingen ble han kommunaldirektør for kultur og næring i Trondheim i 2009, før han ble kommunedirektør i Orkdal i 2015 og kapret kommunedirektørstillingen i Trondheim samme år.

- Jeg har bestandig vært veldig nysgjerrig på folk, og mulighetene som ligger i samspill og samarbeid og det å gjøre ting på nye måter. Jeg tror at det bor mye kreativitet i alle mennesker, selv om vi blir avlært dette i en periode i livet, sier han.

Ikke fastlåst

Wolden tenker at vi skal passe oss for å bli for fastlåst der vi er.

- I arbeidet med PRI ser vi at det er behov for å utfordre grensene mellom det statlige, det kommunale, næringslivet og andre bidragsytere. Hva kan oppnås i samarbeid? Det er en del av engasjementet mitt, sier han.

- Det andre er at jeg er et omsorgsmenneske. Når jeg ser at mange faller utenfor, så synes jeg at det er vondt, og jeg vet at det er vondt for mange. Det gjør inntrykk på meg å møte folk, som har falt utenfor, og som har fått hjelp. Det betyr så mye i et menneskes liv. Kanskje vi kan gjøre en forskjell ved å gjøre ting annerledes i måten vi styrer og driver kommunen på, og måten vi driver utviklingsarbeid på. Der ligger mye av drivkraften min, fortsetter Wolden.  

Han er blant annet engasjert i PRI’s arbeid med «De 1000 første dagene», som bygger på en rapport ved samme navn. Starten på livet er svært viktig for senere deltagelse i samfunnet, viser forskning. Hvordan kan man på kommunalt og statlig plan gjøre de eksisterende tjenestene bedre og mer treffsikre?

Del av laget

Kommunedirektøren beskriver seg selv som en soleklar lagspiller, som elsker å jobbe i team. En gruppe som strategisk råd, med så mye kompetanse og fagkunnskap, er spennende for ham å være en del av.

- Vi hadde et møte i går, og det kommer tydelig frem at alle drar med seg veldig mye erfaring og kunnskap inn i diskusjonen. Medlemmene og PRI kan veldig mye, og de fleste kan nok mer enn meg, sier han og ler.

- Men jeg har kanskje andre egenskaper og ferdigheter, som kan være viktige i dette arbeidet, legger han til.

Wolden beskriver seg selv som tydelig og samlende som leder. Han ser det som naturlig å fremsnakke gode kvaliteter hos folk rundt seg, og understreker at det ikke er av taktiske hensyn, men fordi han genuint mener det. Bakgrunnen innen media har gjort ham bevisst på språk og hvor viktig det er at folk forstår hva han sier.

- Jeg liker å se at folk lykkes, og jeg liker at vi lykkes som gruppe. Jeg er god som lagspiller, med Rosenborgs legendariske fotballtrener Nils Arne Eggen som mentor. Og jeg tenker som ham – ingenting er umulig før det motsatte er bevist, forklarer han.

Wolden er opptatt av det han kaller mellomrommet – altså området utenfor kommunen og staten, som fylles av frivillighet og engasjerte enkeltmennesker.

- Kommunen og staten kan tilby en del tjenester, men det er ikke alltid at det er nok. Derfor er det viktig å gi rom for organisasjoner og individer, som smører maskineriet. Det er mange i samfunnet, som er med og bidrar. Og det er gøy å se når de lykkes, synes jeg.

Store samfunnsfloker å løse

Strategisk råd har hatt en god start, synes den nye lederen, og han understreker at det ikke er en enkel jobb de har startet på.

- Det er kjempekrevende, det er store samfunnsfloker vi står oppe i. Vi har delvis laget dem selv ved å lage strukturer, systemer og lovverk, som gjør det vanskelig å bevege seg på tvers av systemene. Men jeg håper og ønsker at vi får til å videreføre den jobben vi har startet på. At vi klarer å få med oss nasjonale myndigheter i enda større grad inn i samarbeidet slik at vi kan redusere utenforskapet hos unge og klare å møte eldrebølgen, sier han.

 Målet for Woldens bidrag som leder er bærekraftige kommuner i fremtiden. Han har snakket mye om den kommunale kollapsen, og han frykter at folk sitter i det til kollapsen er der.

-   Jeg frykter at vi kommer dit at en del kommuner ikke klarer å levere de elementære omsorgstjenestene, som alle forventer at man skal levere. Det vil oppleves som forferdelig for de som berøres, men det gjør også noe med legitimiteten til og troen på lokaldemokratiet.

Samarbeid må til

 Woldens mål er å lykkes med en nødvendig endring i måten å jobbe på i den enkelte kommune, i et samarbeid på tvers mellom kommuner og mellom kommuner og nasjonale myndigheter.

- Det må til for at de som kommer etter oss også kan leve det gode liv, som vi har gjort så langt. Jeg er sikker på at det ligger et enormt potensial der, som ikke er tatt ut ennå. Jeg har troen på at vi skal lykkes, men vi må finne løsninger sammen, sier han.

- Det må være veldig tøft for kommunepolitikere i en kommune hvor de ikke klarer å levere omsorgstjenester på et minimumsnivå.

Kommunedirektøren trekker frem silopregede styringsinstitusjoner som den største utfordringen og det største hinderet i arbeidet.  

- Store kommuner er silopregede, på samme måte som staten. Man sitter med hvert sitt ansvarsområde og har kun fokus her. For å finne løsninger på de store flokene må man se til siden og samarbeide med de som sitter på de andre siloene og si: Hva kan vi få til sammen, fortsetter han.

Langt frem til mål

Dette er et tidkrevende arbeid, men han er sikker på at om fem år, så har PRI satt i gang prosesser, som blir lagt merke til, og som vil få stor betydning for offentlig sektor. Og ikke minst vil det få en stor og positiv konsekvens for både unge, som risikerer å falle utenfor, og eldre med behov for omsorgstjenester.

- Det er flinke folk, som jobber i PRI, og jeg ser at avdelingsdirektør Monica Fossnes Petersson gir dem rom. Det er veldig viktig i en slik prosess vi er i nå, skryter han.

- Er du redd for å bli knyttet til begrepet kommunal kollaps?

-   Nei, det er jeg ikke redd for i det hele tatt. Tvert derimot, hvis jeg blir knyttet til det begrepet, og det fører til en bevissthet og endring, så er det bare fint. Jeg ønsker at det skal bli lagt merke til, og at spesielt politikere skal sette seg inn i hva det er snakk om. Jeg tror mine kolleger i andre kommuner vet hva jeg prater om, sier han.

- Det er jobb nummer en for kommunedirektørene rundt om i landet, å få politikerne med på laget. De kan ikke lenger tenke i fire års-bolker. Uten samarbeid på politisk nivå kommer vi ingen vei, så det er bare å brette opp ermene og ta på piggskoene, avslutter Wolden.