Til hovedinnhold

Arbeidsliv

Innvandring integrering

Storbyrettet forskning

Menneskehandel i arbeidslivet

Prosjektet ser på utfordringer på tre viktige innsatsområder: avdekking av menneskehandel, hjelp og bistand til ofrene, og etterforsking og straffeforfølgelse. I tillegg rydder den i begrepene. Det hersker en forståelig forvirring blant mange: Hva er menneskehandel og hva er grov sosial dumping? Er menneskehandel det samme som slaveri? Og hva er «moderne slaveri»? Usikkerhet om hva som er hva gjør det også vanskeligere å handle og samarbeide på tvers av etater og organisasjoner.
Foto: Shutterstock

Prosjektnummer:204050

Utførende miljø: Forskningsstiftelsen Fafo

Ferdigstilt: 2019

​Menneskehandel innebærer å utnytte en person med bestemte tvangsmidler, og er regulert i straffeloven. Selv om det utvilsomt foregår menneskehandel også i norsk arbeidsliv er det vanskelig å si noe sikkert om omfanget. Det er bare avsagt to rettskraftige dommer som gjelder menneskehandel i norsk arbeidsliv. Hvorfor er det så vanskelig å komme denne kriminaliteten til livs? Og hvordan kan vi bli bedre på å bekjempe den?

Denne Fafo-rapporten ser på utfordringer på tre viktige innsatsområder: avdekking av menneskehandel, hjelp og bistand til ofrene, og etterforsking og straffeforfølgelse. I tillegg rydder den i begrepene. Det hersker en forståelig forvirring blant mange: Hva er menneskehandel og hva er grov sosial dumping? Er menneskehandel det samme som slaveri? Og hva er «moderne slaveri»? Usikkerhet om hva som er hva gjør det også vanskeligere å handle og samarbeide på tvers av etater og organisasjoner.

Prosjektet er utført på oppdrag av Oslo Kommune og finansiert av KS v/ Program for storbyforskning. Kommunene i Norge – i samarbeid med staten, fagbevegelsen, frivillig sektor eller andre aktører – har viktige oppgaver i arbeidet mot menneskehandel. Rapporten viser at det er et stort engasjement og en etterspørsel etter mer kunnskap. Samtidig ligger det noen grunnleggende utfordringer i spørsmålet om hvilke muligheter man har til å bistå mulige ofre for menneskehandel, noe som også påvirker hvorvidt man kan avdekke og etterforske menneskehandel.

KONTAKT