Forskere ved OsloMet har undersøkt hvilke strategier og praksiser Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand bruker når de bosetter nyankomne flyktninger.

– Vi har fått økt kunnskap om hvilke modeller de ulike storbyene benytter for bosetting av flyktninger og hva som er fordelene med de ulike boformene, sier Marianne Hektoen, spesialkonsulent i Velferdsetaten i Oslo kommune. Rapporten er skrevet av OsloMet på oppdrag fra Program for storbyforskning der Oslo kommune er en av samarbeidspartnerne.

Hektoen tror at alle kommuner som bosetter flyktninger kan dra nytte av gode grep og strategier som storbyene benytter i det videre bosettingsarbeidet.

Fire hovedmodeller for bosetning
Funnene viser at byene har ulike modeller for bosetting, og at bosetting av flyktninger er komplekst, sier Hektoen.
Målet om god bosetting går igjen i alle byene. Basert på politiske intensjoner, lokale muligheter i boligmarkedene og opparbeidede erfaringer, har byene likevel utviklet sine egne strategier og praksiser for å bosette flyktninger. Storbyene har utviklet fire hovedmodeller for bosetting av flyktninger.

  • I Kristiansand bosettes flyktninger privat. Flyktninger fra integreringsmottaket i byen inviteres til å finne bolig selv. Kommunen støtter de som ikke kan eller vil.
  • I Stavanger er hovedmodellen kommunal bosetting.
  • I Trondheim er det utviklet en helhetlig pakke for flyktninger som bosettes i kommunale boliger i borettslag som inkluderer bistand til boligkarriere, og et annet opplegg for flyktninger som bosettes privat. 
  • Oslo og Bergen har blandingsmodeller som inkluderer bruk av både kommunale og private boliger. 
Lenkeblokk Icon FoU-rapport: Bosetting av flyktninger i storbyene: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand

Vil du vite mer om prosjektet? 
OsloMet har samlet flere av funnene i et intervju med forsker og prosjektleder Susanne Søholt ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet i en egen artikkel om prosjektet.