Digihjelpen

Denne netthåndboken er ment som hjelp til kommuner som ønsker å utvikle eller videreutvikle veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse for sine innbyggere. Her finner du tips og råd for etablering og utvikling av et kommunalt veiledningstilbud.

Siste fra Digihjelpen

KMD lyser ut to millioner i tilskudd til kommunale veiledningstilbud

KMD lyser ut to millioner i tilskudd til kommunale veiledningstilbud

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lyser ut engangsstøtte på til sammen to millioner kroner til kommuner som ønsker å gi opplæring og veiledning til innbyggere som har behov for økt digital kompetanse.

Damer og data – selvstendige kvinner, mestring og inkludering

Damer og data – selvstendige kvinner, mestring og inkludering

Med kurset «D@mer og d@ta» ønsker Enhet for mangfold og integrering i Oslo kommune og Stiftelsen Mangfold i arbeidslivet å bidra til at minoritetskvinner som har behov for det, kan få hjelp til å tilegne seg grunnleggende digital kompetanse.

Fortsetter samarbeid om Digihjelpen

Fortsetter samarbeid om Digihjelpen

Samarbeidsavtalen om Digihjelpen forlenges med to nye år. KS og Kommunal- og moderniseringsdepartementet startet Digihjelpen i 2016. Hensikten er å få enda flere på nett.

Erfaringer fra to veiledningstilbud i Trøndelag fylke og fylkesbiblioteket sin rolle

Erfaringer fra to veiledningstilbud i Trøndelag fylke og fylkesbiblioteket sin rolle

I Trøndelag fylke har nesten halvparten av kommunene et veiledningstilbud i digital kompetanse for innbyggerne. For de små kommunene er et samarbeid med fylkesbiblioteket og frivillige helt avgjørende for å kunne tilby et fast, varig veiledningstilbud.

Mangfold og godt samarbeid på tvers i Bergen kommune

Mangfold og godt samarbeid på tvers i Bergen kommune

I Bergen kommune kan innbyggerne velge mellom flere tilbud som bidrar med å heve den digitale kompetansen og hjelper dem med å ta i bruk digitale tjenester. Det arrangeres både drop-in og opplæringstilbud som må bestilles på forhånd.

Datahjelpa i Luster kommune – et eksempel på et desentralisert veiledningstilbud

Datahjelpa i Luster kommune – et eksempel på et desentralisert veiledningstilbud

Luster kommune har etablert et tilbud som består av flere ulike veiledningstiltak og et godt samarbeid med de frivillige bygdelagene i kommunen.

Les flere artikler

KONTAKT