Digihjelpen

Denne netthåndboken er ment som hjelp til kommuner som ønsker å utvikle eller videreutvikle veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse for sine innbyggere. Her finner du tips og råd for etablering og utvikling av et kommunalt veiledningstilbud.

Siste fra Digihjelpen

Skal din kommune opprette et veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse?

Skal din kommune opprette et veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse?

I samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kompetanse Norge inviterer KS til samling for kommuner som ønsker å opprette et veiledningstilbud i digital kompetanse for sine innbyggere.

Datahjelpa i Luster kommune – et eksempel på et desentralisert veiledningstilbud

Datahjelpa i Luster kommune – et eksempel på et desentralisert veiledningstilbud

Luster kommune har etablert et tilbud som består av flere ulike veiledningstiltak og et godt samarbeid med de frivillige bygdelagene i kommunen.

Digital mestring i Færder kommune

Digital mestring i Færder kommune

I Færder kommune tilbys innbyggerne veiledning i data og digitale tjenester på frivilligsentralene og på seniorsenteret i kommunen , og i 2018 inngikk Færder kommunen en samarbeidsavtale med Røde Kors' lokallag om å etablere og tilby «Digital senior».

Er veiledningstilbudet i din kommune registrert på Digihjelpen sitt kart?

Er veiledningstilbudet i din kommune registrert på Digihjelpen sitt kart?

På siden «Eksempler fra kommunene» på netthåndboken til Digihjelpen er det laget et interaktivt kart over veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse i kommunene i Norge.

Dataveiledning i Kongsvinger kommune

Dataveiledning i Kongsvinger kommune

Biblioteket i Kongsvinger tilbyr innbyggerne en-til-en veiledning hver torsdag og en rekke kurs i grunnleggende digitale ferdigheter.

Presentasjoner av kommunale veildningstilbud

Presentasjoner av kommunale veildningstilbud

Høsten 2018 arrangerte KS den første erfaringssamlingen for kommuner som har etablert et veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse og kommuner som skal etablere et tilbud. 34 deltakere fra ulike kommuner deltok på samlingen denne dagen

Les flere artikler

KONTAKT