Digihjelpen

Denne netthåndboken er ment som hjelp til kommuner som ønsker å utvikle eller videreutvikle veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse for sine innbyggere. Her finner du tips og råd for etablering og utvikling av et kommunalt veiledningstilbud.

Siste fra Digihjelpen

Digital mestring i Færder kommune

Digital mestring i Færder kommune

I Færder kommune tilbys innbyggerne veiledning i data og digitale tjenester på frivilligsentralene og på seniorsenteret i kommunen , og i 2018 inngikk Færder kommunen en samarbeidsavtale med Røde Kors' lokallag om å etablere og tilby «Digital senior».

Er veiledningstilbudet i din kommune registrert på Digihjelpen sitt kart?

Er veiledningstilbudet i din kommune registrert på Digihjelpen sitt kart?

På siden «Eksempler fra kommunene» på netthåndboken til Digihjelpen er det laget et interaktivt kart over veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse i kommunene i Norge.

Dataveiledning i Kongsvinger kommune

Dataveiledning i Kongsvinger kommune

Biblioteket i Kongsvinger tilbyr innbyggerne en-til-en veiledning hver torsdag og en rekke kurs i grunnleggende digitale ferdigheter.

På nett klokken ett i Oppegård kommune

På nett klokken ett i Oppegård kommune

Hver tirsdag klokken ett kan innbyggerne møte opp på biblioteket på Kolbotn og delta på en miniforelesning om et bestemt tema og deretter få individuell veiledning i digital kompetanse av veiledere fra biblioteket og frivillige veiledere.

Digihjelp-midler til kommuner

Digihjelp-midler til kommuner

34 kommuner får til sammen fem millioner kroner av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) til å opprette veiledningstilbud til innbyggere med lav digital kompetanse.

Presentasjoner av kommunale veildningstilbud

Presentasjoner av kommunale veildningstilbud

Høsten 2018 arrangrete KS den første erfaringssamlingen for kommuner som har etablert et veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse og kommuner som skal etablere et tilbud. 34 deltakere fra ulike kommuner deltok på samlingen denne dagen

Les flere artikler

KONTAKT