Digihjelpen

Denne netthåndboken er ment som hjelp til kommuner som ønsker å utvikle eller videreutvikle veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse for sine innbyggere. Her finner du tips og råd for etablering og utvikling av et kommunalt veiledningstilbud.

Siste fra Digihjelpen

Mangfold og godt samarbeid på tvers i Bergen kommune

Mangfold og godt samarbeid på tvers i Bergen kommune

I Bergen kommune kan innbyggerne velge mellom flere tilbud som bidrar med å heve den digitale kompetansen og hjelper dem med å ta i bruk digitale tjenester. Det arrangeres både drop-in og opplæringstilbud som må bestilles på forhånd.

Data detox – øk din digitale bevissthet

Data detox – øk din digitale bevissthet

Buskerud fylkesbibliotek har utarbeidet en norskspråklig versjon av Data Detox Kit som kan benyttes i veiledningstilbud for å snakke om digital bevissthet.

Skal din kommune opprette et veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse?

Skal din kommune opprette et veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse?

I samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kompetanse Norge inviterer KS til samling for kommuner som ønsker å opprette et veiledningstilbud i digital kompetanse for sine innbyggere.

Datahjelpa i Luster kommune – et eksempel på et desentralisert veiledningstilbud

Datahjelpa i Luster kommune – et eksempel på et desentralisert veiledningstilbud

Luster kommune har etablert et tilbud som består av flere ulike veiledningstiltak og et godt samarbeid med de frivillige bygdelagene i kommunen.

Digital mestring i Færder kommune

Digital mestring i Færder kommune

I Færder kommune tilbys innbyggerne veiledning i data og digitale tjenester på frivilligsentralene og på seniorsenteret i kommunen , og i 2018 inngikk Færder kommunen en samarbeidsavtale med Røde Kors' lokallag om å etablere og tilby «Digital senior».

Presentasjoner av kommunale veildningstilbud

Presentasjoner av kommunale veildningstilbud

Høsten 2018 arrangerte KS den første erfaringssamlingen for kommuner som har etablert et veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse og kommuner som skal etablere et tilbud. 34 deltakere fra ulike kommuner deltok på samlingen denne dagen

Les flere artikler

KONTAKT