- For å skrive tekster som folk forstår, er vi helt avhengig av tilbakemeldinger fra innbyggerne. Derfor har KS laget en kampanje der vi inviterer innbyggerne til å si fra om vanskelig språk, sier kommunikasjonsdirektør i KS, Liv Merete Wiker.

I filmene har vi brukt overdrivelser og komiske situasjoner for å illustrere hvordan vanskelig språk kan virke i ytterste konsekvens.

- Flere filmer kommer på Facebook de neste ukene og vi håper kommuner og fylkeskommuner vil bruke dem til å be egne innbyggere om hjelp til språkarbeidet, sier kommunikasjonsdirektør Wiker.

Tips til deg som vil dele filmene fra kommunens eller fylkeskommunens Facebook-side

Vi håper kommuner og fylkeskommuner vil dele filmene for å engasjere innbyggerne. Lag gjerne en egen vri i posteteksten, for eksempel:

  • Håper ikke Geir bor i vår kommune. Vi jobber med å forbedre språket. Si fra til oss hvis du får en tekst du ikke forstår.
  • Hjelp oss å forbedre tekstene våre. Si fra hvis du får en tekst du ikke forstår.
  • Én av tre av oss er som Geir. Vi forstår ikke offentlige brev. Det vil vi gjøre noe med. Si fra til oss hvis du får en tekst du ikke forstår.

Hvordan involvere innbyggerne i klarspråksarbeidet?

KS hjelper kommuner og fylkeskommuner i språkarbeidet. Vi tilbyr kurs, erfaringssamlinger og nyttige verktøy. Blant annet har vi utviklet og samlet 15 metoder for å måle effekter og involvere brukerne. Klikk her for å komme til metodesamlingen.

Vi har også en tekstbase der kommuner og fylkeskommuner deler gode og klare tekster med hverandre. Se tekstbasen her.

Har du fått med deg KS-podden om klart språk i kommunesektoren?

 

Her er flere videoer fra kampanjen