Nettkurset er gratis, og man kan ta det enten alene eller i gruppe. Det tar 45–60 minutter å gjennomføre hele kurset. I tillegg kan man velge å jobbe med en egen tekst parallelt.

Lenkeblokk Icon Ta kurset "Den gylne pennen"

Kurset tar opp disse klarspråkstemaene:

  • Hvem skriver du for?
  • Hvorfor skriver du?
  • Lag orden i teksten
  • Lag klare setninger
  • Velg riktige ord

Målgruppen for kurset er medarbeidere i offentlig forvaltning som skriver i jobben sin.