Rundt 20 prosent av voksne i Norge har utfordringer med å forstå tekster selv om de er skrevet i klarspråk, for eksempel personer med dysleksi, ADHD, autisme, afasi eller psykisk funksjonshemning. Denne veilederen viser hvordan vi kan tilpasse språk og innhold på nettsidene slik at også disse leserne får klar informasjon. Veilederen skiller ikke mellom ulike kategorier av leseutfordringer fordi en slik inndeling har begrenset nytte når alle skal bruke samme løsning. Veilederen «Klarspråk for alle» er laget av Stavanger kommune og NTB Arkitekst, i samarbeid med KS.

Hvem skal bruke veilederen?

Veilederen er laget for dere som skriver, bestiller eller kvalitetssikrer innhold på kommunens nettsider. Den hjelper dere å lage et universelt utformet nettsted – også språklig.

Lenkeblokk Icon Last ned veilederen her

Hvilke tekster gjelder veilederen for?

Veilederen er ment for kommunens digitale kommunikasjon med innbyggerne og gjelder først og fremst tekstene på kommunens nettsider. Veilederen er spesielt viktig for nettekstene som innbyggerne skal bruke til å finne informasjon om kommunens tjenester, og for tekster der vi inviterer innbyggerne til å delta i lokaldemokratiet. Ikke alle sjekkpunktene vil egne seg for alle typer tekster, og dere må selv vurdere når det er hensiktsmessig å følge veilederen og ikke.

Hvordan bruker dere veilederen?

Sjekkpunktene i veilederen er et tillegg til klarspråksprinsippene. Veilederen tar altså ikke for seg de klassiske klarspråksretningslinjene, som å lage gode overskrifter eller velge aktiv framfor passiv.

Først må dere derfor sørge for at teksten får tydelig fram hva målgruppen skal vite eller gjøre, og ellers følger klarspråksretningslinjene eller språkprofilen til (fylkes)kommunen. Vurder også om budskapet kan bli tydelig for flere ved hjelp av grafikk eller video. Deretter sjekker dere teksten opp mot punktene i veilederen for å se om det er mulig å gjøre teksten enda mer forståelig. Veilederen blir da en del av den språklige kvalitetssikringen av nettsidene, ett skritt videre fra klarspråk – til tekster som enda flere kan forstå.

Involver brukerne underveis

For å vite sikkert om en tekst faktisk fungerer, må vi spørre leserne. Husk derfor å teste tekstene på både lesesterke og lesesvake innbyggere i målgruppen. KS har utviklet flere nyttige verktøy til dette arbeidet i verktøykassen for brukerinvolvering og effektmåling i klarspråksarbeidet.

God service er mer enn digitale løsninger

Noen brukere med leseutfordringer vil foretrekke å ringe eller møte opp for å snakke med kommunen. Derfor bør vi legge til rette for disse alternativene samtidig som vi gjør innholdet på nettsidene mer tilgjengelig.

Ti sjekkpunkter for klart språk for alle

 • 1) Gjør teksten kort og luftig

  Hvis flest mulig skal få med seg budskapet, er det et poeng i seg selv at tekstene ikke blir for omfattende. Derfor skal vi bare ta med akkurat det innholdet som gjør at målgruppen kan forstå informasjonen og bruke den til å gjøre det de skal. 

  En tekst som skal forklare hvordan man søker om kommunal bolig, må svare på de vesentligste spørsmålene leseren har: Er dette aktuelt for meg? Hvordan søker jeg?

  Det kan være fristende å ta med informasjon om signering av leiekontrakten, leietakerens plikter eller reglene for oppsigelse, men dette hører ikke hjemme i denne teksten hvis vi ønsker at flest mulig skal forstå om de kan søke, og hvordan de gjør det. En konkret hjelp til å avgrense teksten kan være å lage overskrifter som inneholder verb: Kommunal bolig > Søke om kommunal bolig.

  Vi vet fra klarspråksarbeidet at en tekst som er luftig og oversiktlig, gjør det mye enklere for leseren å få med seg de viktigste poengene. Dette blir ekstra viktig når tekstene skal ta hensyn til målgrupper med ulike behov:

  • god linjeavstand (1,2–1,5)
  • radlengde på maks 65 tegn
  • korte avsnitt med linjeskift mellom
  • punktlister der det passer (helst med fullstendige setninger i hvert punkt)
  • mellomtitler

  Eksempel på kort og luftig tekst med tydelig funksjon

  Søke om ledsagerbevis

  Et ledsagerbevis gir deg rett til å ha med en person (ledsager), for eksempel på kino, i svømmehallen eller på buss og tog. Ledsageren slipper å betale for billetten sin. Du kan søke om ledsagerbevis hvis du har en funksjonshemning.

  Hvordan søker du?

  • Du søker ved å fylle ut og sende inn dette søknadsskjemaet.
  • Du kan ringe 999 99 999, så hjelper vi deg å søke.
  • Du kan komme til servicetorget på rådhuset, så hjelper vi deg å søke.

  Hva er ledsagerbevis?

  Ledsagerbeviset er et kort som viser at du trenger ledsager. Du bestemmer selv hvem som skal være ledsager. Det trenger ikke være samme person fra gang til gang.

  Hvem kan få ledsagerbevis?

  Du kan få ledsagerbevis hvis du er over åtte år og har en funksjonshemning.

  Velkommen til seniorhuset!

  Vi ønsker deg over 60 år velkommen til seniorhuset i Gågata 43! Her kan du kjøpe mat, treffe andre seniorer og delta på aktiviteter.

  Åpningstider

  Vi har åpent fra klokka 11 til 15 mandag til lørdag. Søndag er
  det stengt.

  Kafé

  Du kan kjøpe kaffe, salat og bagetter i kafeen. På mandager og onsdager kan du kjøpe middag. Vi har også glutenfri mat.

  Aktiviteter

  Vi har forskjellige aktiviteter du kan være med på: 

  • kurs i slektsgransking – mandager klokka 11 til 13
  • dataklubb – onsdager klokka 11 til 12.30
  • strikkekafé – andre torsdag i måneden klokka 14 til 16

  Vil du vite mer?

  Vi svarer gjerne på spørsmål. Kom innom oss eller ring oss på 999 99 999.
 • 2) Vurder en kort oppsummering av hovedinnholdet

  Det er ikke alltid mulig å gjøre tekstene veldig korte. Da kan det være lurt å vurdere en kort oppsummering av hovedinnholdet, for eksempel i en kort fortalt-boks. En slik oppsummering i starten av teksten kan erstatte en ingress og gi nyttig lese- og sorteringshjelp til både sterke og svake lesere.

  Kort fortalt

  • Kommunen kan hente avfall hjemme hos deg.
  • Vi henter for eksempel møbler, hageavfall, klær og maling.
  • Her kan du bestille henting av avfall.
  • Vi kan hjelpe deg å bestille. Kom innom oss på rådhuset, eller ring oss på 999 99 999.

  Blir du utsatt for vold hjemme?

  • Du kan få hjelp på Krisesenteret hvis du opplever vold i familien eller hjemme.
  • Kvinner som trenger hjelp, ringer 777 77 771.
     Menn som trenger hjelp, ringer 777 77 772.

  • Du kan ringe oss hele døgnet. Vi hjelper deg med én gang.
  • Du kan bo her hvis du trenger det. Det gjelder også barna dine.

 • 3) Bruk flest korte og enkle setninger

  Tekstene blir tilgjengelige for flere hvis vi bruker litt flere korte setninger enn det vi er vant til. Vi kan godt bruke leddsetninger innimellom, men da bør vi ha en god grunn til det. Legg merke til at fullstendige setninger i punktlister og mellomtitler gir bedre lesbarhet for mange med leseutfordringer. Husk at de tydeligste setningene ofte er aktive setninger.

  Eksempler på korte og enkle setninger

  Du kan bli smittet av hjernehinnebetennelse når du er russ. Dette er en farlig sykdom. Derfor bør du vaksinere deg. 

  Alle norske statsborgere over 18 år har stemmerett. Du må ha med gyldig legitimasjon når du skal stemme. 
  Eksempler på gyldig legitimasjon er:

  • Pass
  • Førerkort
  • Bankkort med bilde

  E-post

  Du kan sende en e-post til servicetorget. E-postadressen er servicetorget@holand.kommune.no. 

   

  Et annet tips er å ikke starte for mange setninger med leddsetninger. Ofte kan vi snu setningen på hodet:

  Ikke start med en leddsetning

  Bruk heller helsetninger

  Når det er stevner, er svømmehallen stengt for
  vanlig bading.

  Svømmehallen er stengt for vanlig bading når det er stevner.

  Hvis du har spørsmål, kan
  du ringe servicetorget
  på 999 99 999.

  Du kan ringe servicetorget på
  999 99 999 hvis du har spørsmål.

 • 4) Bruk bindeord for å skape sammenheng

  Korte setninger er et viktig grep for å gjøre teksten tilgjengelig for så mange som mulig. Vi må likevel sørge for at sammenhengene i teksten blir tydelige for leserne. Det gjør vi ved å bruke bindeord. Bindeord er ord som «derfor», «dessuten», «altså», «men», «ettersom», «siden» og «likevel».

  Bindeord gjør teksten logisk og klargjør årsaker, motsetninger og avhengighetsforhold mellom setningene. Det er viktig for blant andre dyslektikere og personer med autisme. Bindeordene fungerer som ledetråder som hjelper leserne til å avgjøre om de tolker et innhold riktig. Bindeordene er også med på å skape rytme og en naturlig tone i teksten.

  Her bruker vi bindeord

  I Holand er det både barn, ungdom og voksne som trenger støttekontakt. Derfor ønsker vi støttekontakter med ulike erfaringer og interesser. 

  Du kan få startlån hvis du har problemer med å kjøpe deg hus eller leilighet. Du må også ha høy nok inntekt til å betale avdrag og renter på et startlån. 

  Ta med litt klær og toalettsaker til Krisesenteret hvis du har mulighet til det. 

  Har du spørsmål? Ring oss på 999 99 999, hjelper vi deg. 

   

 • 5) Unngå nektende setninger

  På norsk lager vi nektende setninger med nektelsesadverbet «ikke»: Vi kan ikke komme på møtet.

  Hvis vi skal nå fram til så mange som mulig, bør vi unngå for mange setninger med ordet «ikke». Det er fordi det er lett å overse ordet «ikke» og andre negasjoner («aldri», «ingen») når vi leser. Hvis vi klarer å snu setningen og slik unngå nektelsen, minsker vi risikoen for at leserne tolker innholdet i teksten feil.

  Nektende setninger

  Skriv heller

  Det er ikke åpent på søndager.

  Det er stengt på søndager.

  Holand bystyre vedtok å ikke endre støtteordningen.

  Holand bystyre vedtok å beholde den samme støtteordningen som før.

 • 6) Finn løsninger for å unngå lange ord

  Hvis vi har valget mellom et kort og et langt, vanlig ord for det samme, bør vi velge det korte for lesbarhetens skyld. Ofte kan vi også dele opp lengre, sammensatte ord uten å endre meningen. Legg likevel merke til at et kort og ukjent ord kan være vanskeligere enn et lengre, kjent ord. Er vi usikre, bør vi teste de ulike alternativene.

  Lange/sammensatte ord

  Korte/oppdelte ord og uttrykk

  vedrørende

  om

  dersom

  hvis 

  fortrinnsvis

  helst

  plantemateriale

  planter

  kontaktinformasjon

  kontakt

  støtteordning

  støtte, hjelp

  igangsette

  sette i gang

  barnehageplass

  plass i barnehage 

  oppsigelsesregler

  regler for å si opp

  eiendomsopplysninger

  opplysninger om eiendommen

  kommunesammenslåings-prosessen

  prosessen med å slå sammen kommuner

 • 7) Velg konkrete og hverdagslige ord

  Det er lettere å misforstå og feiltolke abstrakte begreper siden hver enkelt leser må fylle begrepet med innhold ut fra sin egen kunnskap og sine egne forutsetninger. Vi gjør tolkningsjobben lettere hvis vi bruker konkrete begreper som flest mulig lesere kjenner igjen. 

  Abstrakte ord

  Mer konkrete og hverdagslige ord

  bygning

  hus

  opplæringsvirksomheten

  skolen

  privathusholdninger

  dere som bor i kommunen

  kompetanseheving

  opplæring, kurs

  konsultasjon

  time, samtale

  økonomiske disponeringer

  fordeling av penger

 • 8) Unngå metaforer og språklige bilder

  Metaforer og andre språklige bilder er problematiske fordi de stiller krav til at leseren kan tolke dem rett. De kan være vanskelige for personer med norsk som andrespråk som ikke kjenner kulturspesifikke bilder, og for personer med dysleksi, ADHD og autisme og utviklingshemning som kan ha problemer med å avkode ikke-bokstavelig språk riktig.

  Eksempler på språklige bilder

  Skriv heller

  å legge noe på is

  å utsette

  å komme på banen

  å være aktiv når noe skjer, gjøre en innsats, bidra, delta

  grønn transport

  miljøvennlig transport

  Kommunen har ikke ansvar for trefellingen dersom du gjør det for egen regning.

  Kommunen har ikke ansvar for trefellingen dersom du betaler for det selv.

 • 9) Skriv ut forkortelser

  Vi skal unngå å bruke forkortelser i tekster som skal nå fram til så mange lesere som mulig. Dette gjelder de aller fleste forkortelsene, også vanlige forkortelser som
  kr (kroner), kl. (klokka), m (meter) og bl.a. (blant annet).

  Unntakene er de tilfellene der det er mer vanlig å bruke forkortelsen enn den fullt utskrevne varianten, som UDI for Utlendingsdirektoratet og PPT for pedagogisk-psykologisk tjeneste. Hvis vi bruker slike forkortelser, må vi likevel forklare dem første gang de dukker opp i teksten.

  Leseren må tolke forkortelser på samme måte som et tegn, og vi kan ikke være sikre på at den som leser teksten vår, kjenner til den aktuelle forkortelsen og kan tolke den riktig. På norsk bruker vi ofte punktum for å lage forkortelser, og et punktum vil avbryte eller stoppe lesingen.

  Eksempler på forkortelser

  Skriv heller

  Den første torsdagen i md. har vi strikkekafé kl. 12–14.

  Den første torsdagen i måneden har vi strikkekafé klokka 12–14.

  Adr. er Kongsgt. 43, 3050 Holand,
  tlf. 999 99 999.

  Adresse:
  Kongsgaten 43
  3050 Holand 

  Telefon: 999 99 999

   

 • 10) Unngå kursiv, store bokstaver og mange ulike skilletegn

  En ryddig tekst uten mange forskjellige typer utheving og tegn er lettere å lese. Spar derfor utheving og tegnsetting til der det virkelig trengs.

  Bruk fet skrift for å utheve tekst
  På kommunens nettsider skal vi være forsiktige med å utheve tekst med kursiv eller bare store bokstaver (versaler). Understreking bruker vi bare på selve lenkene. Små bokstaver er lettere å lese enn store bokstaver. Store bokstaver er like høye «firkanter», mens de små bokstavene har over- og underlengder. Dette gir de små bokstavene en tydeligere silhuett og gjør det lettere å kjenne igjen ordbildene når vi leser.

  På samme måte kan kursiv gi et utydelig ordbilde. Kursiv tekst er også vanskeligere å lese på skjerm. Å unngå versaler og kursiv er nødvendig for flere lesergrupper, blant annet svaksynte, men det er nyttig for alle.

  Begrens tegnsettingen
  Alle tegn må tolkes, og de må tolkes rett. Derfor er det også en god huskeregel å holde tegnsettingen i teksten på et minimum. Vi skal selvsagt følge skrive- og tegnsettingsreglene, men vi skal alltid vurdere om det er nødvendig å bruke både skråstreker, tankestreker, parenteser, kolon og semikolon i en og samme tekst.

  Eksempler på unødvendig bruk av tegnsetting

  Begrens heller tegnsettingen der du kan

  Paret vil få beskjed om prisen i de tilfeller det er aktuelt (minstepris er 2000 kr).

  Paret vil få beskjed om prisen når det er aktuelt. Minsteprisen er 2000 kroner.

  Som elev på videregående skole har du rett til å klage på karakterer. Før du klager: Ta kontakt med faglærer/kontaktlærer/skolen for veiledning.

  Som elev på videregående skole har du rett til å klage på karakterer. Faglæreren, kontaktlæreren eller skolen din kan veilede deg før du klager.

  Etableringsgebyr er p.t. 0,5 % av lånebeløpet, maksimalt kr 2.500,-. 

  Etableringsgebyret er 0,5 % av lånebeløpet, maksimalt 2500 kroner.