Hva er klarspråk?

Klarspråk er kommunikasjon med så tydelig ordlyd, struktur og visuell utforming at leserne i målgruppen finner informasjonen de trenger, forstår den og kan bruke den.

Se Skedsmo kommunes gamle og nye versjon av skolebrevet i tekstbasen.

Se Gran kommunes gamle og nye versjon av brev om hjemmetjenester 

Artikkel: Still spørsmål til tåkespråket.

Filmer som oppfordrer innbyggere til å si fra

KS har laget tre filmer som oppfordrer innbyggere til å si fra til kommunen når de mottar uforståelige tekster. I kommentarfeltene er det mange innbyggere som deler personlige historier. 

Solveig er forvirret, men det er ikke fordi hun er gammel. Én av tre forstår ikke offentlige brev. Si fra til din kommune hvis du får en tekst du ikke forstår!

Lenkeblokk Icon Film om Solveig som trenger sykehjemsplass

Geir har søkt om byggetillatelse, svaret han har fått synes han er vanskelig å forstå. Forstår du tekstene fra kommunen? Over 200 kommuner jobber med å forbedre språket. Du kan hjelpe kommunen din til å bli bedre. Si fra hvis du får en tekst du ikke forstår!

Lenkeblokk Icon Film om Geir som har søkt om byggetillatelse

Egil har søkt barnehageplass, svaret fra kommunen er vanskelig å forstå. Én av tre av oss er som Egil. Vi forstår ikke offentlige brev. Tag en Egil så han ser at han ikke er alene om det! 

Lenkeblokk Icon Film om Egil som har søkt om barnehageplass

Hva er klarspråk?

Klarspråk er kommunikasjon med så tydelig ordlyd, struktur og visuell utforming at leserne i målgruppen finner informasjonen de trenger, forstår den og kan bruke den. 

Trenger dere hjelp til å språkarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen? KS tilbyr kurs for kommunalt ansatte og har utviklet flere gode verktøy.