Digitale klarspråkstreff høsten 2021

Vi samarbeider med Språkrådet og Digitaliseringsdirektoratet om digitale klarspråkstreff en gang i måneden. Opptak av tidligere treff og informasjon om nye treff ligger på klarspråk.no.

Neste treff er fredag 10. september kl. 11 til 12: Kan uklart språk være en barriere for å delta i demokratiet? 
Demokrati, deltakelse og tillit er verdier vi setter høyt i det norske samfunnet. Den 10. september vil vi se nærmere på hvordan vi kan bruke språket for å sikre deltakelse i ulike demokratiske prosesser. Hvordan kan vi øke valgdeltakelsen? Hva skal til for at flere engasjerer seg i lokalpolitikken? Og hva skjer når et politisk saksframlegg er vanskelig å forstå?

Lenkeblokk Icon Påmelding til nettseminaret fredag 10. september kl. 11 til 12 Lenkeblokk Icon Les mer om de digitale treffene/webinarene på klarspråk.no

Korte digitale kurs i klart språk

Våren og høsten 2021 ønsker vi å tilby kortere digitale klarspråkskurs. Du velger selv hvor mange kursmoduler du ønsker å delta på, hvert kurs varer i to timer og koster 500 kroner per modul. Kursmodulene er organisert slik at du får en oppgave både før og etter kurset. Dere vil også få kursbevis i etterkant av kursene. Kursholdere er Vidar Lynghammar og Heidi Bunæs Eklund fra NTB Arkitekst.

Lenkeblokk Icon Påmelding til kursmodulene

Modul 1: Hva er klarspråk, hvorfor trenger vi det, og hvordan gjør vi det? 
Fredag 28. mai kl. 13 til 15

Dette er et grunnkurs for deg som ikke har kjennskap til klarspråk fra før. Har du ikke deltatt på klarspråkskurs tidligere, bør du ha denne modulen med i kombinasjonen din.

På kurset lærer du

 • hva klarspråk er
 • hvorfor klarspråk er viktig
 • hvilke effekter du kan forvente av klarspråk
 • hvordan du følger klarspråksprinsippene for å heve nivået på kommunens tekster

Modul 2: Hvordan kommuniserer vi godt i digitale kanaler?
Onsdag 9. juni kl. 13 til 15

På dette kurset lærer du hvordan du skriver og kvalitetssikrer tekster som fungerer godt på nett, i chat, på e-post og i sosiale medier.

På kurset lærer du

 • hvordan du lager godt innhold til kommunens nettsider
 • hvordan gode knapper, lenker og hjelpetekster er avgjørende for en god brukeropplevelse
 • hvordan du skriver e-poster som gjør jobben sin
 • hvordan du skriver godt for chat og chatbot
 • hvordan du møter sinte innbyggere på Facebook

Modul 3: Hva er de viktigste tegnsettings- og skrivereglene?
Onsdag 16. juni kl. 13 til 15

På dette kurset får du kjennskap til nyttige hjelpemidler, og du lærer de viktigste reglene for tegnsetting og rettskriving på norsk.

På kurset lærer du

 • hvilke nyttige hjelpemidler du bør kjenne til og bruke
 • de viktigste kommareglene
 • forskjellen på tankestrek og bindestrek
 • reglene for bruk av stor og liten forbokstav på norsk
 • reglene for bruk av kolon, semikolon, apostrof, aksenttegn og hermeteikn
 • når du skal sette mellomrom og ikke
 • hvordan du lager gode punktlister
 • hvordan du bruker forkortelser
 • hvordan du skriver tall, telefonnummer og datoer
 • hvordan du bruker nyttige verktøy som stavekontroll, endringssporing og korrekturtegn

Modul 4: Hvordan jobber vi i skriveverksteder?
Torsdag 26. august kl. 13 til 15

På dette kurset får du gode råd for samskriving og tekstrespons, og du lærer å jobbe sammen med andre i et skriveverksted for å utvikle eller forbedre kommunens tekster.

På kurset lærer du

 • hvordan du organiserer et skriveverksted
 • hvem som bør være med i et skriveverksted
 • hvordan du kan bruke sjekklister og språkprofiler i et skriveverksted
 • hvordan du kan legge opp til god samskriving
 • hvordan du gir konstruktiv respons
 • hvordan du kan forbedre kommunens tekster gjennom skriveverksteder

Modul 5: Hvordan skriver vi gode saksframlegg?
Torsdag 2. september kl. 13 til 15

Med dette kurset får du kunnskapen du trenger for å skrive gode saksframlegg. Kurset forutsetter at du har kjennskap til klarspråk fra før.

På kurset lærer du

 • hvordan uklart språk i saksframlegg kan være et demokratisk problem
 • hva som kjennetegner et godt saksframlegg
 • hvordan du skriver de enkelte delene i et saksframlegg
 • hvordan du formulerer deg presist, forståelig og oppdatert
 • hvordan du sørger for god argumentasjon                              

Modul 6: Hvordan lykkes vi med en klarspråkssatsing?
Torsdag 16. september kl. 13 til 15

Dette er kurset for deg som vil lykkes med klarspråksarbeidet. Hvem må du involvere i arbeidet, og hvilke tiltak gir effekt?

På kurset lærer du

 • hva som kjennetegner vellykkede klarspråksprosjekter
 • hvilke ulike klarspråkstiltak som kan være aktuelle for kommunen
 • hvilke hjelpemidler KS og andre har utviklet for kommunesektoren
 • hvordan kommunen bør organisere klarspråksarbeidet
 • hvilke personer og roller du bør involvere i klarspråksarbeidet
 • hva andre kommuner har gjort og erfart
Lenkeblokk Icon Påmelding til kursmodulene