Digitale klarspråkstreff 

Vi samarbeider med Språkrådet og Digitaliseringsdirektoratet om digitale klarspråkstreff en gang i måneden. Opptak av tidligere treff og informasjon om nye treff ligger på klarspråk.no.

Neste treff er torsdag 31. mars kl. 11–12 om klarspråk i praksis. 

Lenkeblokk Icon Påmelding til nettseminaret klarspråk i praksis Lenkeblokk Icon Les mer om de digitale treffene/webinarene på klarspråk.no