Digitale klarspråkstreff 

Vi samarbeider med Språkrådet og Digitaliseringsdirektoratet om digitale klarspråkstreff. Opptak av tidligere treff og informasjon om nye treff ligger på klarspråk.no. Vi vil annonsere datoer og temaer for nye treff på denne siden.

Neste nettseminar er den 9. desember kl. 1112. Det skal handle om helsespråk vel møtt! 

Lenkeblokk Icon Les mer om nettseminaret om helsespråk Lenkeblokk Icon Les mer om de digitale treffene/webinarene på klarspråk.no