Personvern og informasjonssikkerhet er noe alle ansatte i barnehage og skole må forholde seg til i arbeidshverdagen. Samtidig oppleves fagområdene som krevende, og det er behov for å omsette et vanskelig tilgjengelig fagspråk til et språk og en praksis som alle ansatte forstår og kan følge opp. 

SkoleSecs nye opplegg for kultur- og kompetanseutvikling skal bidra til å øke kompetansen blant ansatte i barnehage og skole i personvern og informasjonssikkerhet. Alle skal ikke kunne alt, men ansatte skal etter gjennomført opplegg kunne tilnærme seg digitale ressurser med kritisk blikk og ha grunnleggende forutsetninger for å kunne drive god opplæring med digitale ressurser som er riktig forvaltet.

​Egenstudier og samlinger i fellestid

Målgruppen for opplegget er lærere og ansatte i skole og barnehage. Opplegget er en kombinasjon av egenstudier og samlinger i fellestid på den enkelte skole/barnehage. Barnehage- eller skoleleder gjennomfører samlingene. Opplegget er gratis.

Gjennom tre samlinger skal man dykke dypere i:

 • Personvern i barnehagen/klasserommet
 • Informasjonssikkerhet i barnehagen/klasserommet
 • Trygg bruk av digitale tjenester

I nedtrekksmenyene under finner du alle ressurser du som leder trenger for å gjennomføre samlingene på en god måte. Det er også laget et opplegg for en egen førsamling for ledere. Vi anbefaler å samarbeide med andre barnehage-/skoleledere om førsamlingen.

​Utviklet i samarbeid med RITS​

Opplegget ble pilotert og utviklet i samarbeid med kommunene i Ryfylke IT-samarbeid (RITS) høsten 2022. Barnehage- og skolelederne i de fire kommunene (Sauda, Suldal, Hjelmeland og Strand kommune) gjennomførte alle tre samlinger sammen med sine ansatte, og evaluerte innholdet i hver samling.

Ressurser

 • Førsamling for ledere

  Førsamlingen for ledere har som formål å gi den informasjonen du som leder trenger for å kunne gjennomføre opplegget på din skole/barnehage på en god måte.

  Samarbeid om gjennomføringen
  Vi anbefaler å samarbeide med andre barnehage-/skoleledere i din kommune om gjennomføringen av førsamlingen og opplegget. Ta kontakt med barnehage-/skoleeier i din kommune dersom du ønsker å gjennomføre opplegget. Personvernombud eller andre rådgivere i skoleeierleddet kan også være gode ressurser å koble på i gjennomføringen.

  Det er også mulig å samarbeide om gjennomføringen av opplegget på tvers av kommuner, for eksempel gjennom de regionale digitaliseringsnettverkene. Ta kontakt med SkoleSec dersom ditt digitaliseringsnettverk ønsker råd om et slikt samarbeid.

  Forberedelser til samlingen
  Som forberedelse til førsamlingen anbefaler vi å gjennomføre en egenvurdering av din skole/ barnehage sitt ståsted når det gjelder personvern og informasjonssikkerhet. Det er utarbeidet et eget kartleggingsverktøy som gjør det enklere å få oversikt. Mer informasjon om forberedelsene finner du i verktøykassen under.

  Innhold i samlingen
  Førsamlingen er beregnet til å ta ca. 4 timer, og er en kombinasjon av faglig input, gruppearbeid og gjennomgang av opplegget. For den faglige inputen anbefaler vi å ta kontakt med personvern-ombudet eller andre rådgivere i egen kommune som innehar kunnskap om temaet.

  I verktøykassen under finner du alle ressursene du trenger for å gjennomføre førsamlingen.

 • Samling 1: Personvern

  På første samling skal vi bli kjent med hva personvern egentlig er, og hvorfor det er viktig i barnehagen og skolen.

  Forberedelser til samlingen
  Til samling 1 skal følgende forberedelser gjennomføres:

  1. Se videoleksjonen Personvern i klasserommet/barnehagen og noter ned spørsmål du ønsker svar på etter å ha sett videoleksjonen. Ta med disse til samlingen.
  2. Les gjennom dilemmatreningsoppgaven og reflekter over tilhørende spørsmål. Noter ned ett spørsmål du har fra oppgaven og ta med spørsmålet til samlingen.

  Innhold i samlingen
  Hver samling er beregnet til ca. 1 time og har følgende struktur:

  1. Introduksjon til temaet i plenum (10 min)
  2. Dilemmatrening i grupper på fire og fire (20 min)
  3. Praktisk øvelse (25 min)
  4. Kort oppsummering av samlingen (5 min)

  Praktisk øvelse
  Den praktiske øvelsen på samling 1 er en quiz om personvern. Kanskje kan du kjøpe inn en enkel premie til vinnerne for å skape større engasjement?

  I verktøykassen under finner du alle ressursene du trenger for å gjennomføre samling 1.

 • Samling 2: Informasjonssikkerhet

  På andre samling skal vi bli kjent med hva informasjonssikkerhet er, og hva som kan utgjøre en risiko i barnehagen og skolen.

  Forberedelser til samlingen
  Til samling 2 skal følgende forberedelser gjennomføres:

  1. Se videoleksjonen Informasjonssikkerhet i klasserommet/barnehagen og noter ned spørsmål du ønsker svar på etter å ha sett videoleksjonen. Ta med disse til samlingen.
  2. Les gjennom dilemmatreningsoppgaven og reflekter over tilhørende spørsmål. Noter ned ett spørsmål du har fra oppgaven og ta med spørsmålet til samlingen.

  Innhold i samlingen
  Hver samling er beregnet til ca. 1 time og har følgende struktur:

  1. Introduksjon til temaet i plenum (10 min)
  2. Dilemmatrening i grupper på fire og fire (20 min)
  3. Praktisk øvelse (25 min)
  4. Kort oppsummering av samlingen (5 min)

  Praktisk øvelse

  Den praktiske øvelsen på samling 2 er en risikosafari. Dette er en morsom øvelse som bidrar til oppmerksomhet på risikoer på egen arbeidsplass.

  I verktøykassen under finner du alle ressursene du trenger for å gjennomføre samling 2.

 • Samling 3: Sikker bruk av digitale tjenester

  På tredje samling skal vi bli kjent med hva som må gjennomføres for å sikre at bruken av digitale tjenester i barnehagen/skolen er trygg.

  Forberedelser til samlingen
  Til samling 3 skal følgende forberedelser gjennomføres:

  1. Se videoleksjonen Digitale læringsressurser i barnehage og skole og noter ned spørsmål du ønsker svar på etter å ha sett videoleksjonen. Ta med disse til samlingen.
  2. Les gjennom dilemmatreningsoppgaven og reflekter over tilhørende spørsmål. Noter ned ett spørsmål du har fra oppgaven og ta med spørsmålet til samlingen.

  Innhold i samlingen
  Hver samling er beregnet til ca. 1 time og har følgende struktur:

  1. Introduksjon til temaet i plenum (10 min)
  2. Dilemmatrening i grupper på fire og fire (20 min)
  3. Praktisk øvelse (25 min)
  4. Kort oppsummering av samlingen (5 min)

  Praktisk øvelse
  Den praktiske øvelsen på samling 3 tar utgangspunkt i SkoleSec sin veiviser for bruk av nye digitale tjenester i opplæringen. Lærere og ansatte i barnehage og skole skal ikke kunne gjennomføre alle vurderingene som trengs, men forstå sin rolle i prosessen og hvordan de kan bidra.

  I verktøykassen under finner du alle ressursene du trenger for å gjennomføre samling 3.