Kommunal- og moderniseringsdepartementet - Behovet for digital kompetanse i befolkningen

KS - Hvordan etablere et veiledningstilbud?

Kompetanse Norge - Digidel.no og veiledningsrollen

Personvern og etikk i veiledningen, Jannicke Røgler

Seniornett

Røde Kors - Digital senior