Til hovedinnhold

Hets og trusler

Hets og hatefulle ytringer er en trussel mot demokratiet. KS jobber for å sikre ytringsfriheten for lokale folkevalgte og å gi dem bedre vern. På denne siden finner du siste nytt, råd og anbefalinger, og forskning på feltet.

Artikler

Mer om hets og trusler

KOMMUNESPEILET

Hetses og trues for alder og kjønn

Den politiske debatten blir stadig mer polarisert, med flere trusler og grove angrep på de som deltar. Spesielt utsatt er unge politikere.

KS Lokaldemokratiundersøkelse tilbys ut 2022

KS inviterer kommunene til å gjennomføre KS Lokaldemokratiundersøkelse. Resultatene gir et godt grunnlag for videre arbeid med demokratiutvikling. Frist for gjennomføre undersøkelsen er utgangen av november.

Ordførere kan klubbe oftere

- Ordførere kan bli mer bevisst på debattklimaet og bruke klubben oftere når debattanter krysser grenser for akseptabel ordbruk, mener Gunn Marit Helgesen, KS’ styreleder. KS Viken har satt trusler og hatefulle ytringer på dagsorden for sine 37 ordførere.

Hatefulle ytringer - behov for å styrke folkevalgtes vern

- Det er et behov for å styrke de rettslige rammene for lokale folkevalgte som rammes av hatefulle ytringer. Jeg mener det er godt underbygget i rapporten, sa Bjørn Arild Gram, KS’ styreleder, under webinaret om lokalt folkevalgtes rettsvern.

Se direkte: Hatefulle ytringer og trusler mot lokale folkevalgte - 9. februar.

Lokale folkevalgte omfattes ikke av samme rettsvern som nasjonalt valgte politikere, viser rapport. Hør hva juridisk ekspertise, politidirektøren, PST-sjefen, KS' styreleder og sentrale politikere mener om funn og anbefalinger i denne rapporten.

Ytringsfriheten for folkevalgte må sikres

Hets og trusler mot lokale folkevalgte er en fare for demokratiet. Staten må sørge for gode rammer for å forebygge og håndtere hatefulle ytringer og konkrete trusler mot folkevalgte, slik at folkevalgtes ytringsfrihet sikres i praksis.

Les flere artikler

KONTAKT