Til hovedinnhold

Hets og trusler

Hets og hatefulle ytringer er en trussel mot demokratiet. KS jobber for å sikre ytringsfriheten for lokale folkevalgte og å gi dem bedre vern. På denne siden finner du siste nytt, råd og anbefalinger, og forskning på feltet.

Artikler

Stopp hatefulle ytringer

Hets og trusler er en trussel mot demokratiet. KS jobber for å sikre lokale folkevalgte et bedre vern. Stiftelsen Cultiva står bak en nasjonal kampanjefilm mot netthets. KS og en rekke andre organisasjoner stiller seg bak.

Foto: KS

Flere politikere vurderer å slutte som følge av hets og trusler

- Det er nedslående at flere politikere velger å slutte på grunn av hets og hatefulle ytringer. Denne kulturen kan vi faktisk ikke akseptere, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Råd for å forebygge hets og truslerFoto: Shutterstock

Råd for å forebygge hets og trusler

Fordi hatefulle ytringer og trusler arter seg på så mange ulike måter, og framsettes av ulike aktører med ulike hensikter i ulike kanaler, må fenomenet angripes bredt. Her er noen konkrete råd.

Foto: Svein Nordrum/ Scanpix

Anbefaler samme rettsvern for lokale politikere

KS mener at lokale folkevalgte bør omfattes av det samme rettsvernet mot trusler som nasjonale politikere, slik det blir en anbefalt i en FoU-rapport fra 2020.

Bli med på KS Lokaldemokratiundersøkelse

Hvordan oppfatter innbyggerne i din kommune tonen i debatten? Har de folkevalgte vært utsatt for hets og trusler?

Mer om hets og trusler

Foto: Ida Slettevoll/ KS

Ungdomspartiene stiller seg bak valgløfte

KS, stortingspresidenten og ungdomspartiene har signert et løfte om å si nei til hets, mobbing og trakassering i årets valgkamp.

Foto: Javad Parsa / NTB

KS-undersøkelse til folkevalgte – kartlegging av hets, trusler og desinformasjon

På vegne av KS inviterer Ipsos alle folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner til å delta i en nasjonal kartlegging av forhold knyttet til hets, trusler og desinformasjon.

Foto: KS

KOMMUNESPEILET

Hetses og trues for alder og kjønn

Den politiske debatten blir stadig mer polarisert, med flere trusler og grove angrep på de som deltar. Spesielt utsatt er unge politikere.

Foto: Shutterstock

KS Lokaldemokratiundersøkelse tilbys ut 2022

KS inviterer kommunene til å gjennomføre KS Lokaldemokratiundersøkelse. Resultatene gir et godt grunnlag for videre arbeid med demokratiutvikling. Frist for gjennomføre undersøkelsen er utgangen av november.

Foto: KS

Ordførere kan klubbe oftere

- Ordførere kan bli mer bevisst på debattklimaet og bruke klubben oftere når debattanter krysser grenser for akseptabel ordbruk, mener Gunn Marit Helgesen, KS’ styreleder. KS Viken har satt trusler og hatefulle ytringer på dagsorden for sine 37 ordførere.

Foto: ks.no

Hatefulle ytringer - behov for å styrke folkevalgtes vern

- Det er et behov for å styrke de rettslige rammene for lokale folkevalgte som rammes av hatefulle ytringer. Jeg mener det er godt underbygget i rapporten, sa Bjørn Arild Gram, KS’ styreleder, under webinaret om lokalt folkevalgtes rettsvern.

Les flere artikler

KONTAKT