Høsten 2023 er det valg til kommunestyrer og fylkesting. Vi vet fra undersøkelser at politikere og andre som deltar i det offentlige ordskiftet ofte er utsatt for sjikane, hets og trusler. Dette kan true demokratiet. I tillegg er temaer som falske nyheter og spredning av desinformasjon stadig mer aktuelt i den politiske debatten

Ipsos gjennomfører

KS har engasjert analyseinstituttet Ipsos for å gjennomføre en spørreundersøkelse som skal gi innsikt i omfanget av hatefulle ytringer og trusler lokalt folkevalgte utsettes for, hva som antas å være motivene og hvilke konsekvenser det har hatt for den enkelte. Ipsos gjennomførte en tilsvarende undersøkelse for KS i 2019. Undersøkelsen omfatter nå også en kartlegging av eventuell beredskap og erfaringer lokalt folkevalgte har med spredning av desinformasjon i den offentlige debatten. 

Spørsmål?

Ved eventuelle spørsmål om undersøkelsen, ta kontakt med Ipsos ved Karin Hamre Gram (karin.gram@ipsos.com) eller KS ved Lise Spikkeland (se kontaktinformasjon under artikkelen).

Undersøkelsen sendes på epost til alle folkevalgte, og KS oppfordrer alle til å svare.