Vi har advart mot utviklingen to år på rad – så noe må vi gjøre her.

Hans Sverre Sjøvold, PSTsjef

Presentasjon av rapporten "Hatefulle ytringer og trusler mot lokalt folkevalgte"

Lenkeblokk Icon Presentasjon av rapporten Hatefulle ytringer og trusler mot lokalt folkevalgte

Fire av ti lokalpolitikere har opplevd å bli utsatt for hat og trusler. Konsekvensen av noens ytringsfrihet er at andres ytringsfrihet begrenses fordi lokale folkevalgte vegrer seg for å delta i ordskiftet, eller trekker seg fra ulike verv.

- Lokaldemokratiet er en del av det samlede demokratiet. Det er naturlig at det med det også følger et godt rettslig vern av de som utøver det lokale demokratiet.  Derfor utfordrer vi nasjonale myndigheter til å se på lovbestemmelsen, sa Bjørn Arild Gram.

Lenkeblokk Icon Se webinaret om rapporten med kommentarer her

Rom for politiet

- Jeg tror ikke straff er svaret på problemet, sa Benedicte Bjørnland, politidirektør. Hun understreket at politiet har et stort rom for å jobbe forebyggende og oppsøkende, og er ikke umiddelbart enig i at lokale folkevalgte skal omfattes av straffelovens §115.

- Jeg vil gjerne se en nærmere utredning av det å innlemme folkevalgte i denne paragrafen før jeg går inn for det, sa politidirektøren.

Også politiets sikkerhetstjeneste, PST, er opptatt av forebygging og samarbeid.

– Vi er også en del av politiet og må samarbeide for at dette skal fungere lokalt. Det er et ganske stort spørsmål om dette også skal gjelde lokalpolitikere. Det er en betydelig innsats som skal til som uansett bare vil gjelde de helt spesielle tilfellene. Vi banker også på mange dører og forebygger allerede mye elendighet,  sa Hans Sverre Sjøvold, PSTsjef.

- Jeg kan love at vi skal stille fullt og helt for det jeg ser er i ferd med å bli et demokratisk problem. Vi har advart mot utviklingen to år på rad – så noe må vi gjøre her. Skal vi vente på lovutviklingen kan det ta tid. Mitt råd er å bruke tid på de tiltakene som vi kan adresser selv, understreket PSTsjefen.

 Selv opplevd

- De siste dagene har jeg opplevd ubehagelige erfaringer, gjentatte oppringinger, sent lørdag –  det skaper usikkerhet. Før i tiden var ikke sosiale medier der, det gjør at vi i dag er i en annen situasjon. Jeg vil gi ros til KS for å løfte temaet og for å kunne tenke over ulike virkemidler på ulike nivå, sa Thor Kleppen Sættem, statssekretær i justisdepartementet.

Statssekretæren merket seg at PSTsjef Hans Sverre Sjøvold sa at de allerede har de fleste verktøyene.

- Men politiet må nok ytterligere gjøre en sterkere innsats, infoarbeidet fra politiet kan blir bedre. Jeg er redd for om vi utvider §115 til også å omfatte lokalpolitikere, vil dette fremstå mer handlekraftig enn det det reelt sett er, mente Sættem.