Til hovedinnhold

Råd for å forebygge hets og trusler

Fordi hatefulle ytringer og trusler arter seg på så mange ulike måter, og framsettes av ulike aktører med ulike hensikter i ulike kanaler, må fenomenet angripes bredt. Her er noen konkrete råd.

Artikler

Foto: KS, Gjertrud Strand Sanderød

Den enkelte folkevalgte

Det er bred enighet om at en god ytringskultur starter med den enkelte folkevalgte, og at det er særdeles viktig at politikere som er kjente i offentligheten står frem som gode eksempler.

Foto: Malene Danielsen, Flekkefjord kommune

Kommunestyrene og Fylkestingene

Kommunestyrer og fylkesting har ansvar for at den enkelte folkevalgte kjenner til sine roller og plikter. En folkevalgts roller og plikter er de samme uavhengig hvor i landet man er folkevalgt.

Foto: KS

KS Kommunesektorens organisasjon

KS er en utviklingspartner for kommuner og fylkeskommuner, og bistår med ressurser til opplæring og organisering, kursing med mer for både folkevalgte og administrasjon av kommune- og fylkessektoren.

Foto: KS

Politiske partier

Folkevalgte rekrutteres og nomineres av politiske partier, og de aller fleste politikere føler at det er partiorganisasjonen som burde være det stedet de kan gå til når de selv utsettes for trusler og hatefulle ytringer.

Foto: Shutterstock, 13_Phunkod

Medier

Det er et symbiotisk forhold mellom politikere og medier. Politikerne trenger mediene for at deres politikk skal synligjøres og bekjentgjøres. Mediene trenger politikerne for å informere befolkningen om hvilke politiske prosesser som foregår.

Foto: Shutterstock

Nasjonale myndigheter

Nasjonale myndigheter har ansvar for lover, reguleringer og offentlige budsjetter. Nasjonale myndigheter har også arenaer for å nå ut til innbyggere i hele landet. KS har jevnlige konsultasjoner med myndighetene og god tilgang til alle departementer.

KONTAKT