Arbeidsgodtgjøringen til fosterhjem heter fra og med 1. januar 2022 grunnstøtte. Grunnstøtten er lik grunnbeløpet i folketrygden. KS’ veiledende satser har også tidligere tatt utgangspunkt i grunnbeløpet i folketrygden. Se nederst på siden for tidligere satser.

Satsene er som normalt justert med virkning fra 1. juli og er denne gang basert på økningen i gjennomsnittlig konsumprisindeks siste 12 måneder fra foregående 12 måneder.

Kommunen skal dekke løpende og nødvendige utgifter knyttet til fosterhjemsplasseringer, i følge fosterhjemsavtalen punkt 6.3.1. og 6.3.2.. 

Se de justerte satsene per oktober i tabellene nedenfor. 

Se også: Regjeringens fosterhjemsstrategi

Se også: Utfyllende informasjon om utgiftsdekning

Satser for forsterhjem

Veiledende satser for fosterhjem per barn per måned fra 1. juli 2023.

Alder

Utgiftsdekning

Grunnstøtte

Samlet godtgjøring

0-5 år

6.350

9.885

16.235

6-10 år

7.882

9.885

17.767

11-14 år

8.617

9.885

18.502

15 år og eldre

9.352

9.885

19.237

Besøkshjem

Veiledende satser for besøkshjem, som ikke omfattes av SGS 1030, per barn per døgn fra 1. juli 2023:

Alder

Utgiftsdekning

Grunnstøtte

Samlet godtgjøring

0-10 år

381

981

1.362

10 år og eldre

424

981

1.405