Lenkeblokk Icon Se også regjeringens fosterhjemsstrategi

Under kapitlet om økonomiske rammevilkår i strategien vil godtgjøringen til fosterhjem fra og med 1. januar 2022 bli hetende grunnstøtte. Grunnstøtten vil bli lik grunnbeløpet i folketrygden. Også KS’ veiledende satser har til nå tatt utgangspunkt i grunnbeløpet i folketrygden. Satsene som er gjeldende fra 1. juli 2021 vil være helt lik grunnbeløpet i folketrygden. Det vil derfor ikke være grunnlag for å gjøre endringer fra 1. januar 2022. Se nederst i artikkelen for satser for 2017, 2018, og 2019.

Se også: Utfyllende informasjon utgiftsdekning.

Fosterhjem

Veiledende satser for fosterhjem per barn per måned fra 1. juli 2021.

Alder

Utgiftsdekning

Arbeidsgodtgjøring

Samlet godtgjøring

0-6 år

5.656

8.867

14.523

6-11 år

7.020

8.867

15.887

11-14 år

7.675

8.867

16.542

15 år og eldre

8.330

8.867

17.197

Besøkshjem

Med virkning fra 1. juli 2017 er det fastsatt en forskrift om arbeidstid for avlastere (FOR-2017-06-25-1052) som er arbeidstakere, og det er inngått en sentral generell særavtale (SGS 1030) som regulerer lønn m.v. for disse. Virkeområdet for forskriften omfatter besøkshjem og avlastningshjem, slik at mange vil ha krav på lønn i henhold til særavtalen. De veiledende satsene under vil kun gjelde dersom det er besøkshjem eller avlastningshjem som ikke omfattes av særavtalen.
Les mer om forskriften og særavtalen (2017)
.

Veiledende satser for besøkshjem, som ikke omfattes av SGS 1030, per barn per døgn fra 1. juli 2021:

Alder

Utgiftsdekning

Arbeidsgodtgjøring

Samlet godtgjøring

0-10 år

330

880

1.210

10 år og eldre

380

880

1.260