Arbeidsgodtgjøringen til fosterhjem heter fra og med 1. januar 2022 grunnstøtte. Grunnstøtten er lik grunnbeløpet i folketrygden. KS’ veiledende satser har også tidligere tatt utgangspunkt i grunnbeløpet i folketrygden. Se nederst på siden for tidligere satser.

Satsene ble som normalt justert med virkning fra 1. juli, men årets satser er i tillegg justert medio oktober etter den siste tilgjengelige månedlige konsumprisindeksen. Endringen begrunnes med at den sterke prisveksten for særlig strøm, drivstoff og matvarer kan innebære økte utgifter for mange forsterhjem.  

Kommunen skal dekke løpende og nødvendige utgifter knyttet til fosterhjemsplasseringer, i følge fosterhjemsavtalen punkt 6.3.1. og 6.3.2.. 

Det vil bli beregnet og publisert nye satser som vanlig med virking fra 1.juli 2023.   

Se de justerte satsene per oktober i tabellene nedenfor. 

Se også: Regjeringens fosterhjemsstrategi

Se også: Utfyllende informasjon om utgiftsdekning

Fosterhjem

Veiledende satser for fosterhjem per barn per måned fra oktober 2022.

Alder

Utgiftsdekning

Grunnstøtte

 

Samlet godtgjøring

0-5 år

6.161

9.383

 

15.544

6-10 år

7.647

9.383

 

17.030

11-14 år

8.360

9.383

 

17.744

15 år og eldre

9.074

9.383

 

18.457

Besøkshjem

Veiledende satser for besøkshjem, som ikke omfattes av SGS 1030, per barn per døgn fra oktober 2022:

Alder

Utgiftsdekning

Grunnstøtte

Samlet godtgjøring

0-10 år

357

922

1.279

10 år og eldre

412

922

1.334