Arbeidsgodtgjøringen til fosterhjem heter fra og med 1. januar 2022 grunnstøtte. Grunnstøtten er lik grunnbeløpet i folketrygden. KS’ veiledende satser har også tidligere tatt utgangspunkt i grunnbeløpet i folketrygden. Se nederst på siden for tidligere satser.

Se også: Regjeringens fosterhjemsstrategi

Se også: Utfyllende informasjon om utgiftsdekning

Fosterhjem

Veiledende satser for fosterhjem per barn per måned fra 1. juli 2022.

Alder

Utgiftsdekning

Arbeidsgodtgjøring

Samlet godtgjøring

0-5 år

5.960

9.383

15.343

6-10 år

7.398

9.383

16.781

11-14 år

8.088

9.383

17.471

15 år og eldre

8.778

9.383

18.161

Besøkshjem

Veiledende satser for besøkshjem, som ikke omfattes av SGS 1030, per barn per døgn fra 1. juli 2022:

Alder

Utgiftsdekning

Arbeidsgodtgjøring

Samlet godtgjøring

0-10 år

346

922

1.268

10 år og eldre

398

922

1.320