Se nederst i artikkelen for satser for 2017, 2018, og 2019.

Se også: Utfyllende informasjon utgiftsdekning.

Fosterhjem

Veiledende satser for fosterhjem per barn per måned fra 1. juli 2020.

Alder

Utgiftsdekning

Arbeidsgodtgjøring

Samlet godtgjøring

0-6 år

5.520

8.535

14.055

6-11 år

6.845

8.535

15.380

11-14 år

7.485

8.535

16.020

15 år og eldre

8.125

8.535

16.658

 

Besøkshjem

Med virkning fra 1. juli 2017 er det fastsatt en forskrift om arbeidstid for avlastere (FOR-2017-06-25-1052) som er arbeidstakere, og det er inngått en sentral generell særavtale (SGS 1030) som regulerer lønn m.v. for disse. Virkeområdet for forskriften omfatter besøkshjem og avlastningshjem, slik at mange vil ha krav på lønn i henhold til særavtalen. De veiledende satsene under vil kun gjelde dersom det er besøkshjem eller avlastningshjem som ikke omfattes av særavtalen. Les mer om forskriften og særavtalen (2017).

Veiledende satser for besøkshjem, som ikke omfattes av SGS 1030, per barn per døgn fra 1. juli 2020:

 

Alder

Utgiftsdekning

Arbeidsgodtgjøring

Samlet godtgjøring

0-10 år

310

835

1.145

10 år og eldre

360

835

1.195


Se satser for tidligere år.