Vi ønsker å løfte fram mulighetene som ligger i at flere får jobb i kommunen

Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS

Utenforskap blant unge er en utfordring mange kommuner er opptatt av å gjøre noe med. Får vi unge inn i jobb i kommunene, betyr dette mye for den enkelte, men også for samfunnet og ikke minst for kommunen som har bruk for alle i jobb for å kunne tilby gode  tjenester også i fremtiden. 

Med denne webinarrekken ønsker KS å vise frem de mange gode eksemplene som finnes  fra kommunesektoren. Vi løfter frem kunnskap og muligheter vi har for å få unge mennesker kvalifisert og inn i jobb i kommunen. Vi vil også vise frem hvordan kommunen kan samarbeide med andre i arbeidet og vi  drøfter viktige rammevilkår. Alle webinarene ser du gratis her: 

I det første webinaret hører vi om satsingen En av mange i Lyngdal kommune. Vi bruker også Utenforregnskapet til å beregne hva samfunnet tjener i kroner og ører ved å få unge inn i jobb.

På det andre webinaret er temaet unge utenfor jobb. Hva kan kommunene gjøre med det? Ulf Andersen som er statistikksjef i NAV presenterer oss for årgang ’92 og hva de gjør i dag. Bydel Alna og Sel kommune forteller hva de ønsker å gjøre med denne unfordringen nå fremover.

Kristiansand kommune opplever at antallet unge som står utenfor arbeid og utdanning øker. For å snu utviklingen har kommunen etablert samfunnssatsingen «Flere i arbeid». Tredje webinar som handler om dette ser du her.
 
Kommuner ønsker å gjøre en jobb for å få unge utenfor arbeid og utdanning inn i kvalifisering og jobb.
Men hvordan går de i gang? Hvem skal kommunene samarbeide med for å finne de unge mennesker? Hvilke ordninger kan tas i bruk? Og hvem tar regningen når vi skal få de unge inn i jobb? Mange viktige spørsmål belyses i webinar nummer fire i rekka.
Kantina i Innlandet fylkeskommune jobber med inkludering av unge. Jens var veldig skolelei og Marte har hatt lese- og skrivevansker. Begge har vært lærekandidater i kantina i Innlandet fylkeskommune og fått kompetansebevis. Begge er i dag i jobb i kommunal sektor.

Webinarene ble lagt ut på følgende datoer:

  • 21. september
  • 28. september
  • 19. oktober
  • 26. oktober 

- Kommunesektoren og KS har lenge hatt utenforskap på dagsorden. Det gjøres mye bra arbeid, mange får prøve seg i arbeidspraksis, men det er et skritt derfra til varig jobb i kommunen. Vi ønsker å løfte fram mulighetene som ligger i at flere får jobb i kommunen, sier Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS.