Vi ønsker å løfte fram mulighetene som ligger i at flere får jobb i kommunen
Bjørn Arild Gram, styreleder i KS

Utenforskap blant unge er en utfordring mange kommuner er opptatt av å gjøre noe med. Får vi unge inn i jobb i kommunene, betyr dette mye for den enkelte, men også for samfunnet og ikke minst for kommunen som har bruk for alle i jobb for å kunne tilby gode  tjenester også i fremtiden. 

Kristiansand kommune opplever at antallet unge som står utenfor arbeid og utdanning øker. For å snu utviklingen har kommunen etablert samfunnssatsingen «Flere i arbeid». Tredje webinar som handler om dette ser du her fra tirsdag 19. oktober klokka 09.00:

På det andre webinaret er temaet unge utenfor jobb. Hva kan kommunene gjøre med det? Andre webinar ser du gratis her: 

Første webinar ser du her: 

 

Webinarene sendes legges denne høsten ut fortløpende på følgende datoer:

21. september kl. 9.00
28. september kl. 9.00
19. oktober kl. 9.00
26. oktober kl. 9.00

Med denne webinarrekken ønsker KS å vise frem de mange gode eksemplene som finnes  fra kommunesektoren. Vi løfter frem kunnskap og muligheter vi har for å få disse unge mennesker kvalifisert og inn i jobb i kommunen. Vi vil også vise frem hvordan kommunen kan samarbeide med andre i arbeidet og vi vil drøfte viktige rammevilkår.

- Kommunesektoren og KS har lenge hatt utenforskap på dagsorden. Det gjøres mye bra arbeid, mange får prøve seg i arbeidspraksis, men det er et skritt derfra til varig jobb i kommunen. Vi ønsker å løfte fram mulighetene som ligger i at flere får jobb i kommunen, sier Bjørn Arild Gram, styreleder i KS.

Samfunnet tjener på det

I det første webinaret har vi ved  hjelp av Utenforregnskapet beregnet hva  samfunnet tjener i kroner og ører ved å få unge inn i jobb. På det andre webinaret er temaet unge utenfor jobb. Hva kan kommunene gjøre med det? Ulf Andersen som er statistikksjef i NAV presenterer oss for årgang ’92 og hva de gjør i dag. Bydel Alna og Sel kommune forteller hva de ønsker å gjøre med denne unfordringen nå fremover.

Webinarrekke i høst

Vi fortsetter utover høsten og vinteren med flere tema som rammer og avtaleverk med fokus på hvordan vi skal tolke kvalifikasjonsprinsippet i kommunal sektor? Hvordan kan kommunen ta i bruk virkemidler fra NAV og fylkeskommunen? Hva er gode metodikker for rekruttering og matching av en kandidat og en arbeidsgiver?