Her kan du se et opptak av sendingen. Det var flere som opplevde problemer under direktelanseringen, men under kan du se lanseringen i opptak. Ta gjerne kontakt med oss! Kontakinfo nederst på siden. 

Felles for dem som står uten jobb er at de har flere utfordringer i livet enn andre unge, blant annet knyttet til fysisk og psykisk helse og mestringsfølelse.
Kommunene er opptatt av å motvirke utenforskap i sine lokalsamfunn. De har samtidig et stort arbeidskraftsbehov. Særlig vil sektorene helse og oppvekst få stadig flere oppgaver som skal løses i årene framover.

Vi ønsker flere unge inn i kommunale jobber

Den 16. juni Kl. 10.00-11.00 lanserer KS en forsterket innsats for å få flere unge inn i jobb.
Prosjektet skal drives i samarbeid med NAV og arbeidstakerorganisasjonene i kommunal sektor.
Det er en pilot som i første omgang tilbys kommunene i tre regioner; Agder, Innlandet og Nordland. På lanseringen presenterer vi kunnskapsgrunnlaget, mål og innhold i satsingen og hvordan kommunene i de tre regionene kan melde seg på og delta i satsingen.

Inn i Jobb skal gi drahjelp til kommunene i arbeidet med å utforske mulighetene som finnes for å få flere unge inn i ordinære jobber. Kommunene er en viktig arena for arbeidstrening og fagopplæring. Men for å lykkes med inkludering av unge til varige jobber, må kommunen som arbeidsgiver finne flere og nye måter å ta ansvar for inkludering til jobb på – i tett samarbeid med aktørene i NAV og fylkeskommune med flere.

Inn i jobb-prosjektet tilbyr læringsnettverk for kunnskaps- og erfaringsdeling, prosjektstøtte og ulike verktøy som fremmer inkludering på den enkelte arbeidsplass – med de unge kandidatene i fokus.  Den enkelte kommune definerer sitt eget prosjekt og bestemmer hvordan innsatsen innrettes lokalt.

Les mer om prosjektet her:

Lenkeblokk Icon Prosjektinfo om Inn i jobb