Vi må samarbeide om å finne de gode løsningene

Tor Arne Gangsø

Kommunal sektor er en stor arbeidsgiver med et stort arbeidskraftsbehov. Veien inn i jobb i kommunal sektor kan likevel være vanskelig for personer som står utenfor. Privat sektor kan ansette hvem de vil – det kan ikke kommunene. Det er flere steiner å snuble i. Under Arendalsuka møttes sentrale aktører for å diskutere hvordan vi sammen kan gjøre det enklere å få personer i utenforskap inn kommunale jobber.

Disse deltok i arrangementet:

  • Karl Mork, Kommunalsjef, Arendal kommune
  • Kjell Alfred Kristiansen, Organisasjonsdirektør, Kristiansand kommune
  • Anne Kristin Solheim, Kommunedirektør, Grane Kommune
  • Tor Arne Gangsø, Arbeidslivsdirektør, KS
  • Trine Lise Sundnes, Stortingsrepresentant (AP), Arbeids- og sosialkomiteen
  • Mette Nord, Leder, Fagforbundet
  • Hans Christian Holte, Arbeids- og velferdsdirektør, NAV

- Dette er et komplisert felt, men vi må samarbeide om å finne de gode løsningene, sier Tor Arne Gangsø, direktør for Arbeidsliv i KS. Dette var også budskapet fra de andre deltakerne i panelsamtalen.

Alle var også enige om at statens ordninger med traineeordning for personer med redusert funksjonsevne og hull i cv-en, samt mulighet til å ansette i midlertidig stilling med lønnstilskudd uten krav til utlysning, også må være mulig for kommunal sektor.

KS vil nå gå i gang med å følge opp dette, og se på hvilke ordninger som er mest effektive for å få unge mennesker som i dag står utenfor inn i jobb i kommunal sektor.