Når vi jobber så systematisk og godt med noe, må andre ting velges bort. Prioritering blir viktig

Mette Steinslid

- Det var vår regionsdirektør som anbefalte oss å sende inn en søknad om å få bli med. Vi hadde over flere år hatt høyt sykefravær, og lav skår på arbeidsmiljøundersøkelser. Derfor trengte vi en ny og bedre strategi for å jobbe godt med arbeidsmiljøet; for å øke ansattes trivsel og få ned sykefraværet, forteller Mette Vinje Steinslid, daglig leder i Norlandia Ulven barnehage.

Etter at de kom i gang med bestemte tiltak, har barnehagen gjort et merkbart hopp når det gjelder arbeidsmiljøet. Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen var de beste på flere år.

- Vi har jobbet særlig med engasjement, og flere ansatte har sagt at de merker en ny og bedre stemning på huset etter dette programmet, sier Steinslid.

Verktøy for å jobbe systematisk: - Snu bunken om det trengs

HMS-gruppen i barnehagen har lært mye om sin egen rolle gjennom rolleforståelseskurset. Særlig verneombudets rolle har det blitt en bedre forståelse for. Kunnskapen har de brakt videre til personalet.

- Vi har lært utrolig mye både i HMS-gruppen, og resten av personalet. Det viktigste er kanskje verktøyet vi har fått for å jobbe systematisk. Holde fokus, ikke gi opp og snu bunken om det trengs, er viktige tiltak. Det er et arbeid som tar tid, og som vi aldri blir ferdige med, sier hun.

Samtidig legger ikke Steinslid skjul på at det alltid er prioriteringer som må til når man skal sette i gang slike tiltak, og at dette til tider kan være utfordrende.

- Når vi jobber så systematisk og godt med noe, må andre ting velges bort. Prioritering blir viktig. I starten av kurset ble det litt «snakk» om hvorfor vi hadde møter så ofte. Etter hvert som personalet ble en del av prosessen fikk vi bare positive tilbakemeldinger, forteller hun.

Når det gjelder tips og anbefalinger til andre barnehager som vurderer å komme i gang med kurs i rolleforståelse, er Mette Steinslid tydelig på at tid, inkludering og felles forståelse er alfa og omega.

- Bli med, rydd plass i kalenderen, sett av tid til arbeidet og inkluder hele personalet. Det er viktig at de som er med i HMS-gruppen ønsker å være der, og at de har en felles forståelse av hva som skal til for å få gjøre endringer, avslutter Steinslid.

Høsten 2022 fikk barnehagen mange nye i personalgruppen, og valgte derfor å begynne med Tidlig inn, som er en god metode for å bli kjent. Til høsten skal de fortsette med å bruke verktøyet, samtidig som de tar inn deler av rolleforståelseskurset. 

Les mer om Tidlig inn her