Sykefraværet i barnehager er blant de høyeste i landet. Barnehagene i Landøya-sonen var intet unntak. I dag kan de juble over at de har klart å halvere sykefraværet. Fra hele 10,3 prosent til 5,3 prosent på ett år.

Det hele startet etter et nærværsprosjekt i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter Vest Viken og IA-bransjeprogram barnehage i 2021. Gjennom nærværssamlinger i Asker har de ansatte i barnehagene blitt introdusert for Tidlig inn-verktøyet, der blant annet temaet emosjonell belastning, nærmest har fungert som et springbrett til systematisk arbeid.   

De har arbeidet grundig og systematisk med arbeidsmiljøet over lang tid. Det er Camilla Graff og de ansatte stolte av.

Camilla er virksomhetsleder for Landøyasonen i Asker kommune. Landøyasonens barnehager er delt i tre, med Vendla barnehage som den største i virksomheten med 9 avdelinger og 33 ansatte. De siste årene har hun holdt i arbeidet med arbeidsmiljøet og sykefraværet.

Gjennom samarbeid med NAV startet barnehagene med jevnlige samlinger for å etablere grunnlaget for medbestemmelse og klargjøre roller. Med god medarbeiderinvolvering fra de ansatte, har de virkelig skapt resultater sammen.

- Etter kommunesammenslåing med omorganisering, var det mye å ta tak i. Vi skulle både etablere Landøya-sonen, i tillegg til at vi var en ny ledergruppe som også skulle opp på beina. En god start var å styrke samarbeidslinjen, forteller Camilla.

Det hele startet med bevisstgjøring om hvordan de vil ha det på arbeidsplassen, og hvordan de skal få til en reell medvirkning.

- Vi har investert mye tid i nærværsgrupper, rolleforståelse og strategisk risikoanalyse. Det var viktig å gå tilbake til grunnmuren i partssamarbeidet. Hvordan vil vi ha det hos oss, og hvordan skal vi bygge videre på det gode? Det spørsmålet satte i gang det som senere ble en HMS-håndbok i vårt kvalitetssystem, forklarer hun.   

Nærværsgrupper og medbestemmelsesmøter

For å takle utfordringene knyttet til høyt sykefravær, begynte barnehagene i Asker med å danne nærværsgrupper. De ble utformet i medbestemmelsesmøter i to nivåer: Felles for hele barnehagesonen og lokale i hver barnehage. Der jobbet de blant annet systematisk med utvidet HMS-ansvar.

Disse gruppene besto av en bred sammensetning av parter, inkludert representanter fra ledelsen og de ansatte.

- Vi satte i gang en struktur med lokale medbestemmelser på hvert hus, med innhold og diskusjoner som skal treffe den enkelte barnehagen. De som har vært representanter i medbestemmelsesmøtene, har ansvar for å bringe det som rører seg i barnehagene inn i det felles medbestemmelsesmøtet, sier Camilla.

Særlig rolleavklaringer, spesielt mellom verneombud og tillitsvalgte, var avgjørende for at alle delene skulle passe sammen og jobbe mot felles mål.

- Med over 60 ansatte er det klart at det tar tid å innarbeide en felles forståelse av arbeidsmiljøarbeidet. En slik struktur i nærværsgruppene har skapt en større åpenhet i partssamarbeidet. Vi opplever at vi har fått diskusjoner på bordet, temaer som man ellers aldri får tid til å dekke, sier Camilla.

- Vær trygg på grunnmuren før dere bygger videre

Ledelsen i Landøya barnehagene har vurdert samarbeidet og strukturen i nærværsgruppene grundig. Et gjentakende tema er også at de har lykkes i rekrutteringsprosessen ved å ansette kompetente ansatte i en tid hvor kvalifisert arbeidskraft er vanskelig å finne.Det neste steget for barnehagene er å fortsette å identifisere risikofaktorer gjennom rotårsaksanalyse og kontinuerlig forbedring av rolleavklaring og kommunikasjonslinjer.

Snart skal de evaluere nærværsarbeidet i barnehagene.

Camilla tar med seg viktige læringspunkter fra tidligere, og har flere anbefalinger til barnehager som skal i gang med arbeidet.

  • Vær trygg på grunnmuren før dere bygger videre. Særlig for ledere er det viktig å være åpen og ærlig, og ta opp problemer til diskusjon. Samtidig er det viktig å bygge en sammenheng mellom barnehagemiljøet for barn og arbeidsmiljøet for de ansatte. Husk at et godt arbeidsmiljø påvirker barna, avslutter hun.