Salbutangen barnehage ligger på Tjølling i Vestfold og åpnet i 2007. Den 15 år gamle barnehagen har omtrent 80 barn og 22 ansatte. De ønsket å styrke arbeidsmiljøet, og jobbet med emosjonelle krav på en planleggingsdag med spennende og nyttige innlegg fra NAV, og hadde også fokus på dette temaet på et personalmøte i etterkant.

- Jeg jobber med et stabilt og engasjert personale hvor samarbeidet er godt. Men som resten av bransjen, har vi i perioder hatt en del fravær. Vi fikk muligheten til å bli med i bransjeprogrammet, og ønsket å ta den muligheten for å bidra inn, samtidig som vi ønsket å få verktøy til å jobbe med å få et enda bedre arbeidsmiljø her, sier Olsrød.

Sammen med gruppen har Lisbeth lært og tatt inn over seg, at arbeidsmiljø handler om arbeidet, og hvordan de organiserer og utfører arbeidet. Hun understreker også at et felles begrepsgrunnlag, eller språk, på viktige områder som for eksempel tankevirus og emosjonell belastning er lurt å sette seg inn i sammen.

- Det er lov å kjenne på for eksempel emosjonell belastning, og når vi tar det opp som felles begrep blir det også enklere å snakke om det, forteller hun.

Samtidig legger hun ikke skjul på at man må sette av tid til dette arbeidet, og at det ikke alltid er like enkelt å finne tid og mulighet til å jobbe godt med dette, samtidig som det er mye annet som står på agendaen for medarbeiderne i barnehagen.

Men på tross av utfordringene med tid, presiserer Lisbeth at gevinstene er større når man faktisk får prioritert dette arbeidet. Sammen har de snakket om temaer som ikke har vært oppe før. Personalet og HMS-gruppen har også fått felles forståelse og begreper som de tar utgangspunkt i, ved hjelp av verktøyene de har fått.

- Det er alltid enklere å prate om arbeidsmiljøet når vi sammen erkjenner at det faktisk er en krevende jobb på mange plan. Det blir lettere når vi setter av tid til å snakke om, og stå sammen i, krevende situasjoner som for eksempel emosjonelt belastende situasjoner.

Hun har flere anbefalinger til barnehager som vil bli med på arbeid i regi av IA-bransjeprogram barnehage.

- Et råd er å gjøre seg godt kjent med de verktøyene som finnes, og se på hva som kan passe på deres arbeidsplass. Det er også viktig å involvere alle ansatte i prosessene, og bruke HMS-gruppen godt siden de tross alt har et overordnet ansvar for dette arbeidet, avslutter hun.

Les mer om barnehagen på www.fus.no/salbutangen.

Vil du lese mer om barnehageHMS? Klikk her!