BarnehageHMS gir kunnskap om 13 arbeidsmiljøtema som er relevant for barnehager. De 13 temaene har korte tekster, bygger på forskning, gir tips og råd, har diskusjonspunkt og utvalgte lenker til hjelp i arbeidet. 

BarnehageHMS gir barnehagene mulighet for å velge de arbeidsmiljøtemaene barnehagen vil jobbe med, og så plassere disse i den dynamisk kalender som kan justeres underveis i barnehageåret og ved behov. Kalenderen gir barnehagen selv mulighet til å velge ut hva i arbeidsmiljøet deres som er viktigst å jobbe med, og som påvirker arbeidshelse, engasjement og kvalitet i arbeidshverdagen. Noen arbeidsmiljøfaktorer går igjen i alle barnehager, men mye er også forskjellig. I en hektisk hverdag er systematisk arbeidsmiljøarbeid viktig, og kalenderen vil bidra til det.

I BarnehageHMS forutsettes det at hele personalet er involvert, men det er leder, tillitsvalgt og verneombud (HMS-gruppa) som har et hovedansvar.

“ IA-bransjeprogram barnehage har gledet oss til å presentere BarnehageHMS. Vi tror dette vil være en god hjelp for barnehagene, og se arbeidsmiljøarbeidet i sammenheng med barnehagehverdagen på en ny måte”, sier Rakel Malene Solbu, prosjektleder i IA-bransjeprogram barnehage.

Last ned brukerveiledning for BarnehageHMS (pdf)

Last ned brukerveiledning for BarnehageHMS på samisk (pdf)

Vil du vite mer om BarnehageHMS? Gå inn på www.barnehagehms.no

Se kort webinar som viser verktøyet:

Mer informasjon på bransjeprogrammets hjemmeside: Bransjeprogram barnehage


IA-bransjeprogram barnehage står bak dette verktøyet:
LO, Unio, KS, Virke, Fagforbundet, Utdanningsforbundet, YS, Delta, Nordlandia, FUS, PBL, KA, NAV og Arbeidstilsynet