Barnehagene har jobbet sammen under store deler av kurset og har hatt samme problemstilling etter gjennomført rotårsaksanalyse.

Bakgrunnen for at de ønsket å bli med på kurset var å styrke barnehagens HMS-gruppe som består av tillitsvalgte, verneombud og styrer.

- Vi ønsket å ta i bruk kurset etter anbefaling fra personalrådgiver i Alta kommune. For oss var det viktig å ha fokus på de forskjellige rollene i barnehagen, samt jobbe med nye verktøy for eksempel rotårsakanalysen. I tillegg har vi også tatt i bruk HØRA (Hensikt, Ønsket Resultat og Agenda) som planleggingsverktøy for flere typer møter, forteller Anita Wahl.

Wahl er daglig leder ved Saga barnehage og deler de samme erfaringene som hennes medkollega og daglig leder i Oterfaret barnehage, Anne-Lill Pedersen. En økt bevissthet rundt andre og deres egen rolle er en av gevinstene de har fått som følge av deltakelse i kurset. Flere sider ved et psykososialt arbeidsmiljø ble også satt fokus på, for eksempel emosjonell belastning.

- Partene er mer bevisst sin rolle i virksomheten, samt det ansvaret de har i arbeidsmiljøarbeidet. Det jobbes aktivt i hele personalgruppa med planer som ble definert etter arbeidet med rotårsaksanalysen. Dette er planer hvor arbeidet er startet, og vil være fullført ved utgangen av 2023, sier Wahl og Pedersen.

De har likevel møtt på noen utfordringer underveis i arbeidet, og legger ikke skjul på at tidspresset og en hektisk arbeidshverdag med barn og planlegging kan stå i veien for å prioritere arbeidet. De anbefaler å sette av tid og har selv satt all planlegging og evaluering i forbindelse med kurset utenfor ordinær arbeidstid.

- Det er fire ting som er viktig når man skal i gang med et slikt arbeid. Sett av god nok tid, prioriter arbeidet i HMS-gruppa, involvere alle og sørg for forankring, anbefaler de.

Les mer om kurs i rolleforståelse og partssamarbeid her.

Vil du melde deg på høstens kurs «Rolleforståelse og partssamarbeid»? Klikk her for påmelding.