Se debatten i opptak her:

 

Hvordan kan godt samarbeid mellom verneombud, tillitsvalgte og ledere på arbeidsplassen gi forbedre arbeidsmiljøet og gi lavere sykefravær? Godt arbeidsmiljø handler om arbeidet. For å få ned sykefraværet må partene jobbe tett sammen og vi må jobbe med de riktige tingene. 

Her får vi høre blant annet resultater fra IA-Bransjeprogram sykehjem og barnehage, som har gjennomført kurs i rolleforståelse og partssamarbeid for ledere, tillitsvalgte og verneombud. Forsker Anne Grethe Solberg legger fram foreløpige funn fra evalueringen.

Deltakerne i debatten:

  • Anne Grethe Solberg, Forsker, Oslo MET
  • Pål Molander, Direktør, Stami
  • Lisbeth Øyum, Forsker, Sintef
  • Marit Roxrud Leinhardt, Avdelingsdirektør, KS
  • Geir Lyngstad Strøm, Rådgiver, Unio
  • Iren Mari Luther, Leder Yrkesseksjon helse og sosial, Fagforbundet
  • Rakel Malene Solbu, Prosjektleder, IA-bransjeprogram barnehage