1. september - Grunnleggende kunnskaper om Relasjonsledelse og Relasjonskompetanse

  • Hensikt og innhold
  • Hvordan praktisere relasjonell atferd i barnehagen?
  • Eksempler fra barnehage/øvelser for barnehage.
  • Forslag til videre arbeid i barnehagene.
Lenkeblokk Icon Se opptak av webinaret her

8. september - Ferdigheter og praksis knyttet til webinar nr. 1

  • Ferdigheter og praksis i relasjonskompetanse.
  • Relasjonell atferd i barnehagen
  • Hvordan utvikle et relasjonelt arbeidsmiljø med mindre fravær.
  • Forslag til videre arbeid med ansatte.
Lenkeblokk Icon Se opptak av webinaret her