Til hovedinnhold

Konsultasjonsmøter 2021

Artikler

Saker fra de faste møtene med regjeringen

Foto: Hege K. Fosser Pedersen

Faste konsultasjonsmøter med regjeringen

Konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS er en formalisert arena for dialog og samhandling om statlige rammer og måloppnåelse innen kommunesektoren. Det er to møter i vårsesjonen og møter med de ulike departementene om høsten.

Foto: Mostphotos

KS krever handling fra klimaministeren

Det er stor enighet mellom KS og regjeringen om å styrke kommunesektorens arbeid med klimakutt, klimatilpasning, arealforvaltning og sirkulær økonomi. Det haster imidlertid med å sette inn betydelig mer ressurser for å få fortgang i arbeidet.

Foto: Mostphotos

KS ber regjeringen om distriktspakke for leger

Distriktspakke for å rekruttere og beholde leger er nødvendig for å sikre god legevakttjeneste i hele landet. Det mener KS som har tatt saken opp med helse- og omsorgsminister Kjerkol.

Foto: Mostphotos

KS møtte finansminister Trygve Slagsvold Vedum

Det var tydelige forventninger i møtet med Finansdepartementet. Kompensasjon for naturressurser, kommunal skattefrihet, tillitsreformen og vårens lønnsoppgjør er viktige utfordringer som KS ser fram til å jobbe videre med sammen med regjeringen.

Foto: Mostphotos

LMD må sørge for mer ressurser til fylkeskommunene

Til tross for flere landbruksoppgaver til fylkeskommunene, har bevilgningene til dette arbeidet blitt redusert. Også midlene til regionale tiltak og kompetanseheving krymper. KS setter sin lit til at 2023-budsjettet gjenspeiler felles behov og ambisjoner.

Foto: E-helsedirektoratet

Samarbeidsavtale om innføring av nasjonale e-helseløsninger

Regjeringen og KS er enige om å forsterke samarbeidet om innføring av nasjonale e-helseløsninger og har inngått en samarbeidsavtale som legger til rette for at innføringen prioriteres og koordineres i fellesskap.

Les flere artikler

KONTAKT