Læringsnettverk i Innlandet var nettverk nr. 17 og det siste som ble gjennomført i den tiårsperioden arbeidet i satsingen Nasjonalt læringsnettverk for gode pasientforløp har pågått. Fjorten kommuner deltok sammen med Sykehuset Innlandet. Flere av kommunene deltok også i Gode pasientforløps læringsnettverk i Hedmark og Oppland i perioden 2017-2018, og de kom godt forberedt til første samling.

Formålet med arbeidet har vært å støtte kommunene og helseforetakene i å bedre overgangene i pasientforløpet og å sikre brukernes behov for å møte helhetlige, trygge og koordinerte tjenester.

Veiledning mellom samlingene
Det er KS som står bak satsingen som er gjennomført i samarbeid med Folkehelseinstituttet på oppdrag for Helse- og omsorgsdepartementet. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Innlandet har vært en viktig samarbeidspartner og bidro med veiledning. Pasientsikkerhetsarbeidet som USHT har ansvar for ble en del av Gode pasientforløp i Innlandet.

Forankret i Helefellesskapet
Arbeidet i Gode pasientforløp  er forankret i Helsefellesskap Innlandets strategiplan for perioden 2022-2026. I planen er det syv prioriterte satsingsområder. Punkt nummer to er «Likeverdige tjenester» der målet er å sikre tilgang til tjenester av god kvalitet og tilpasset behov ved blant annet å styrke forebygging, mestring og «hva er viktig for deg?» som en del av helsetjenesten. Satsingsområde nummer fire er «Samhandle med de som trenger det mest». Det skal blant annet gjøres ved å sikre koordinerte pasientforløp og trygge overganger.

Veien videre
Helsefellesskap Innlandet og KS skal ha en workshop i februar der temaet er hvordan det skal jobbes videre med Gode pasientforløp. Det skal hentes inspirasjon fra andre deler av landet, og Helsefellesskapet vil være en pådriver for at arbeidet videreføres.

Artikkel med presentasjoner og lenker fra fjerde nettverkssamling
Artikkel med presentasjoner og lenker fra tredje nettverkssamling
Artikkel med presentasjoner og lenker fra andre nettverkssamling
Artikkel med presentasjoner og lenker fra første nettverkssamling